[sv-users] Rangordning på funktioner!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Rangordning på funktioner!

Hej!

Är det någon som vet vilken ordning som funktioner utförs i LO Calc 5,
svensk version?

ex. antag att information ska rensas på blanksteg före och efter text
Använd RENSA()

antag att information ska rensas på tecken som inte går att skriva ut
(Riktigt vad det innebär har jag inte fullt klart för mig, men låter bra!)
Använd STÄDA()

så långt ingen fundering.

Men när en formel skrivs liknande
=OM('Info'.E7="";"";'Info'.E7)
och cellen 'Info'.E7 ska rensas och städas innan,

Bör formeln bli .:
=RENSA(STÄDA(OM('Info'.E7="";"";'Info'.E7)))

eller
=OM(RENSA(STÄDA('Info'.E7))="";"";RENSA(STÄDA('Info'.E7)))

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Re: [sv-users] Rangordning på funktioner!

Hej

Jag ger mig på att svara utan att först kontrollera, känner mig vågad idag
;)
Den innersta parentesen behandlas först.

Parenteserna i en funktion omsluter det som ska "beräknas" så i
dina exempel kommer

=OM(RENSA(STÄDA('Info'.E7))="";"";RENSA(STÄDA('Info'.E7)))

Att städa sedan rensa och slutligen kontrollera om resultatet är en tom
sträng.

=RENSA(STÄDA(OM('Info'.E7="";"";'Info'.E7)))

Kommer först undersöka om Info'.E7 är en tom textsträng och sedan städa och
rensa resultatet av om-funktionen.

/Niklas


>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted