[sv-users] Rätt adress?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Lennart Lennart
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Rätt adress?

Hej!Har just anslutit mig till libreoffice e-post forum och hoppas detta är rätt e-postadress att skicka frågor och svar till. Har just gått över till Libreoffice och det dyker säkert upp en del frågor. Eller händer allt på Facebook nuförtiden?
Lennart

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted