[sv-users] Referens till annan tabell - Calc

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Referens till annan tabell - Calc

Hej!

Jag har en tabell (tabell1), full med information.
Några kolumner vill jag länka till och behandla lite annorlunda (annat
typsnitt / storlek / fetstil osv.) i tabell2,
men innehållet skall komma från tabell1, dvs. ändras något i tabell1
kommer texten även ändras i tabell2.

Funderar hur referenser/länkar till annan tabell bör se ut / kan se ut.
Om jag länkar A1(i tabell2) till A1(i tabell1) på följande sätt
"=tabell1.A1" (cellen A1 i tabell2)
uppstår ett problem med alla celler som är tomma i tabell1.

Om cellen A1 (tabell1) är tom kommer det att stå "0" i tabell2.
Jag hade önskat att även cellen A1 (tabell2) hade varit tom.

Ett problem som uppstår när det står "0" i tabell2 är att information i
som flyter över flera celler i tabell1 försvinner med "nollor" i tabell2.

Är detta möjligt att hantera?

//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Referens till annan tabell - Calc

Tack för tipset!
"Nollan" försvann, men problemet kvarstår.
Dock syns inte en massa nollor för "tomma" celler.

//Jan

Svante Johnsson skrev 2013-05-26 23:18:

> Hej!
> Tanke: Hjälper det om du tar bort visning av 0-värden?
> Hälsningar
> Svante
>
> -----Ursprungligt meddelande----- From: Jan Öhman
> Sent: Sunday, May 26, 2013 10:11 PM
> To: [hidden email]
> Subject: [sv-users] Referens till annan tabell - Calc
>
> Hej!
>
> Jag har en tabell (tabell1), full med information.
> Några kolumner vill jag länka till och behandla lite annorlunda (annat
> typsnitt / storlek / fetstil osv.) i tabell2,
> men innehållet skall komma från tabell1, dvs. ändras något i tabell1
> kommer texten även ändras i tabell2.
>
> Funderar hur referenser/länkar till annan tabell bör se ut / kan se ut.
> Om jag länkar A1(i tabell2) till A1(i tabell1) på följande sätt
> "=tabell1.A1" (cellen A1 i tabell2)
> uppstår ett problem med alla celler som är tomma i tabell1.
>
> Om cellen A1 (tabell1) är tom kommer det att stå "0" i tabell2.
> Jag hade önskat att även cellen A1 (tabell2) hade varit tom.
>
> Ett problem som uppstår när det står "0" i tabell2 är att information i
> som flyter över flera celler i tabell1 försvinner med "nollor" i tabell2.
>
> Är detta möjligt att hantera?
>
> //Jan
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Referens till annan tabell - Calc

In reply to this post by Jan Öhman
Ursäkta jag glömde skicka till "gruppen"
//Jan
Johnny Rosenberg skrev 2013-05-26 22:41:

> Den 26 maj 2013 22:11 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>> Hej!
>>
>> Jag har en tabell (tabell1), full med information.
> Okej, en inte helt ovanlig situation…
>
>> Några kolumner vill jag länka till och behandla lite annorlunda (annat
>> typsnitt / storlek / fetstil osv.) i tabell2,
>> men innehållet skall komma från tabell1, dvs. ändras något i tabell1 kommer
>> texten även ändras i tabell2.
> Japp, vardagligheternas vardagligheter. Så som man alltid gör. Inget
> konstigt så långt.
>
>> Funderar hur referenser/länkar till annan tabell bör se ut / kan se ut.
>> Om jag länkar A1(i tabell2) till A1(i tabell1) på följande sätt
>> "=tabell1.A1" (cellen A1 i tabell2)
>> uppstår ett problem med alla celler som är tomma i tabell1.
> Japp, så blir det ju. Enkelt att lösa på det vanliga sättet, det vill
> säga att kolla om cellen är tom först.
>
>> Om cellen A1 (tabell1) är tom kommer det att stå "0" i tabell2.
> Japp, korrekt.
>
>> Jag hade önskat att även cellen A1 (tabell2) hade varit tom.
> Japp, det är ju så vi brukar vilja ha det.
>
>> Ett problem som uppstår när det står "0" i tabell2 är att information i som
>> flyter över flera celler i tabell1 försvinner med "nollor" i tabell2.
> Har ingen aning om vad du menar med detta, det lät oerhört flummigt i
> mina öron. ”Flyter över flera celler”? Förklara gärna, även om det
> bara är jag som är så korkad att jag inte fattar.
Antag att följande text finns i Blad1.A1 "Denna text ryms inte i cell A1
utan flyter över flera celler"
Om kalkylbladet har standard kolumnbredd kommer denna text att räcka /
till synes skriva över tre till fyra kolumner, beroende på storleken på
teckensnittet..

Användaren kommer att kunna läsa hela texten i kalkylbladet utan problem.

Men om en text / värde eller blanksteg fylls i cell B1 (Blad1) kommer en
stor del av texten i cell A1 (Blad1) att döljas pga.innehållet i B1
Att dold text finns i A1 (Blad1), ser man på en liten röd pil till höger
i cellen.

Det är detta som blir fel för mig, när en tom cell i Blad1 länkas till
och blir "0" i Blad2.


>> Är detta möjligt att hantera?
> Beroende på vad du menar med ovanstående kan svaret bli antingen ”ja”
> eller ”nej”…
>
> Om jag håller mig till den del jag tror mig förstå, så borde det räcka
> med det vanliga gamla tricket som vi alla känner till sedan urminnes
> tider:
> =OM(tabell1.A1="";"";tabell1.A1)
>
> Kanske funkar det även med:
> =OM(ÄRTOM(tabell1.A1);"";tabell1.A1)
Detta var en ide, hur jag tänkte försökte lösa problemet men misslyckades.

> Om båda funkar väljer man väl helst den som går snabbast, särskilt om
> man har ett fullmatat blad (hundratusentals rader och kanske ett
> tiotal kolumner), för då kan det säkert skilja någon vecka i tid
> mellan de två eftersom LibreOffice är så skrämmande långsamt att man
> tappar både hakan och förståndet, men vilken av formlerna som är
> snabbast har jag ingen aning om.
>
> I övrigt har jag som sagt ingen aning om vad du försöker säga, tyvärr.
>
>
>
> Johnny Rosenberg
>
>> //Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Referens till annan tabell - Calc

In reply to this post by Jan Öhman
Johnny Rosenberg skrev 2013-05-27 16:52:

> Den 26 maj 2013 23:31 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>> Johnny Rosenberg skrev 2013-05-26 22:41:
>>
>>> Den 26 maj 2013 22:11 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>>>> Hej!
>>>>
>>>> Jag har en tabell (tabell1), full med information.
>>> Okej, en inte helt ovanlig situation…
>>>
>>>> Några kolumner vill jag länka till och behandla lite annorlunda (annat
>>>> typsnitt / storlek / fetstil osv.) i tabell2,
>>>> men innehållet skall komma från tabell1, dvs. ändras något i tabell1
>>>> kommer
>>>> texten även ändras i tabell2.
>>> Japp, vardagligheternas vardagligheter. Så som man alltid gör. Inget
>>> konstigt så långt.
>>>
>>>> Funderar hur referenser/länkar till annan tabell bör se ut / kan se ut.
>>>> Om jag länkar A1(i tabell2) till A1(i tabell1) på följande sätt
>>>> "=tabell1.A1" (cellen A1 i tabell2)
>>>> uppstår ett problem med alla celler som är tomma i tabell1.
>>> Japp, så blir det ju. Enkelt att lösa på det vanliga sättet, det vill
>>> säga att kolla om cellen är tom först.
>>>
>>>> Om cellen A1 (tabell1) är tom kommer det att stå "0" i tabell2.
>>> Japp, korrekt.
>>>
>>>> Jag hade önskat att även cellen A1 (tabell2) hade varit tom.
>>> Japp, det är ju så vi brukar vilja ha det.
>>>
>>>> Ett problem som uppstår när det står "0" i tabell2 är att information i
>>>> som
>>>> flyter över flera celler i tabell1 försvinner med "nollor" i tabell2.
>>> Har ingen aning om vad du menar med detta, det lät oerhört flummigt i
>>> mina öron. ”Flyter över flera celler”? Förklara gärna, även om det
>>> bara är jag som är så korkad att jag inte fattar.
>> Antag att följande text finns i Blad1.A1 "Denna text ryms inte i cell A1
>> utan flyter över flera celler"
>> Om kalkylbladet har standard kolumnbredd kommer denna text att räcka / till
>> synes skriva över tre till fyra kolumner, beroende på storleken på
>> teckensnittet..
>>
>> Användaren kommer att kunna läsa hela texten i kalkylbladet utan problem.
>>
>> Men om en text / värde eller blanksteg fylls i cell B1 (Blad1) kommer en
>> stor del av texten i cell A1 (Blad1) att döljas pga.innehållet i B1
>> Att dold text finns i A1 (Blad1), ser man på en liten röd pil till höger i
>> cellen.
>>
>> Det är detta som blir fel för mig, när en tom cell i Blad1 länkas till och
>> blir "0" i Blad2.
>>
>>
>>
>>>> Är detta möjligt att hantera?
>>> Beroende på vad du menar med ovanstående kan svaret bli antingen ”ja”
>>> eller ”nej”…
>>>
>>> Om jag håller mig till den del jag tror mig förstå, så borde det räcka
>>> med det vanliga gamla tricket som vi alla känner till sedan urminnes
>>> tider:
>>> =OM(tabell1.A1="";"";tabell1.A1)
>>>
>>> Kanske funkar det även med:
>>> =OM(ÄRTOM(tabell1.A1);"";tabell1.A1)
>> Detta var en ide, hur jag tänkte försökte lösa problemet men misslyckades.
> På vilket sätt fungerade det inte?
"Nollorna" som tidigare visade sig i tabell2, när cellen var tom i
tabell1 försvann...

Men om texten i cell "tabell1.A1" räcker över flera celler (som
beskrivits ovan) skall "kopieras" till "tabell2.A1" genom en formel,
kommer bara den delen som visas / fyller cellen tabell2.A1 att kunna
läsas / skrivas ut (utan att cellen markeras med musen)
Detta inträffar även om cellen i "tabell1.B1" är tom och i "tabell2.B1"
finns tex. formeln  "=OM(tabell1.B1="";"";tabell1.B1)

Ett annat sätt, kanske nog så bra, är att "plocka bort" / "dölja"
nollorna genom att välja "Verktyg / Alternativ, LibreOffice Calc / Vy,
samt under "Visa" samt kryssa bort "nollvärden" (på det sätt Svante visade).

Dock kvarstår problemet att bara det innehåll som finns inom cellen
visas i tabell2.

Inte enkelt att beskriva något visuellt med ord.

>
> Johnny Rosenberg
>>> Om båda funkar väljer man väl helst den som går snabbast, särskilt om
>>> man har ett fullmatat blad (hundratusentals rader och kanske ett
>>> tiotal kolumner), för då kan det säkert skilja någon vecka i tid
>>> mellan de två eftersom LibreOffice är så skrämmande långsamt att man
>>> tappar både hakan och förståndet, men vilken av formlerna som är
>>> snabbast har jag ingen aning om.
>>>
>>> I övrigt har jag som sagt ingen aning om vad du försöker säga, tyvärr.
>>>
>>>
>>>
>>> Johnny Rosenberg
>>>
>>>> //Jan
>>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Kaj Persson Kaj Persson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Referens till annan tabell - Calc

Hej!
Visst förstår vi vad du menar, men ärligt talat, tror jag inte, att det
finns någon lösning på problemet, och detta gäller nog alla
kalkylprogram, oavsett om det konstruerats i den fria världen eller
kommer från t.ex. Microsoft.
Orsaken är förstås, att den egenskap du vill använda dig av, att
"överskottstext" i en cell expanderar in i angränsande celler, endast om
dessa är tomma. Och tom innebär, som namnet säger, att det inte
innehåller någonting över huvud taget. Innehåller den en tom textsträng
("") eller formel, en funktion, som producerar en tom textsträng, då är
cellen inte tom. Så en cell med innehållet
=OM(ÄRTOM(tabell1.A1);"";tabell1.A1) är inte tom och därför kan strängen
i den angränsande cellen (till vänster) inte expandera in hit. Detta
förhållande gäller förstås både vid sådana här kopieringar mellan olika
kalkylark som inom ett och samma ark mellan olika områden.
Att släcka bort nollorna som föreslagits, är normalt ingen bra idé,
eftersom då även önskade nollor kommer att undertryckas. Det fungerar
förstås bara vid kopiering av ren text, men har du med siffervärden,
alltså inte teckensträngar med siffror, blir det helt tokigt.
MEN, ser du till att cellen till höger om din länk ("=tabell1.A1")
verkligen är tom, och inte i sin tur innehåller någon sträng eller
formel, då fungerar expansionen så som du önskar.
Kaj Persson

2013-05-28 10:10, skrev Jan Öhman:

> Johnny Rosenberg skrev 2013-05-27 16:52:
>> Den 26 maj 2013 23:31 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>>> Johnny Rosenberg skrev 2013-05-26 22:41:
>>>
>>>> Den 26 maj 2013 22:11 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>>>>> Hej!
>>>>>
>>>>> Jag har en tabell (tabell1), full med information.
>>>> Okej, en inte helt ovanlig situation…
>>>>
>>>>> Några kolumner vill jag länka till och behandla lite annorlunda
>>>>> (annat
>>>>> typsnitt / storlek / fetstil osv.) i tabell2,
>>>>> men innehållet skall komma från tabell1, dvs. ändras något i tabell1
>>>>> kommer
>>>>> texten även ändras i tabell2.
>>>> Japp, vardagligheternas vardagligheter. Så som man alltid gör. Inget
>>>> konstigt så långt.
>>>>
>>>>> Funderar hur referenser/länkar till annan tabell bör se ut / kan
>>>>> se ut.
>>>>> Om jag länkar A1(i tabell2) till A1(i tabell1) på följande sätt
>>>>> "=tabell1.A1" (cellen A1 i tabell2)
>>>>> uppstår ett problem med alla celler som är tomma i tabell1.
>>>> Japp, så blir det ju. Enkelt att lösa på det vanliga sättet, det vill
>>>> säga att kolla om cellen är tom först.
>>>>
>>>>> Om cellen A1 (tabell1) är tom kommer det att stå "0" i tabell2.
>>>> Japp, korrekt.
>>>>
>>>>> Jag hade önskat att även cellen A1 (tabell2) hade varit tom.
>>>> Japp, det är ju så vi brukar vilja ha det.
>>>>
>>>>> Ett problem som uppstår när det står "0" i tabell2 är att
>>>>> information i
>>>>> som
>>>>> flyter över flera celler i tabell1 försvinner med "nollor" i tabell2.
>>>> Har ingen aning om vad du menar med detta, det lät oerhört flummigt i
>>>> mina öron. ”Flyter över flera celler”? Förklara gärna, även om det
>>>> bara är jag som är så korkad att jag inte fattar.
>>> Antag att följande text finns i Blad1.A1 "Denna text ryms inte i
>>> cell A1
>>> utan flyter över flera celler"
>>> Om kalkylbladet har standard kolumnbredd kommer denna text att räcka
>>> / till
>>> synes skriva över tre till fyra kolumner, beroende på storleken på
>>> teckensnittet..
>>>
>>> Användaren kommer att kunna läsa hela texten i kalkylbladet utan
>>> problem.
>>>
>>> Men om en text / värde eller blanksteg fylls i cell B1 (Blad1)
>>> kommer en
>>> stor del av texten i cell A1 (Blad1) att döljas pga.innehållet i B1
>>> Att dold text finns i A1 (Blad1), ser man på en liten röd pil till
>>> höger i
>>> cellen.
>>>
>>> Det är detta som blir fel för mig, när en tom cell i Blad1 länkas
>>> till och
>>> blir "0" i Blad2.
>>>
>>>
>>>
>>>>> Är detta möjligt att hantera?
>>>> Beroende på vad du menar med ovanstående kan svaret bli antingen ”ja”
>>>> eller ”nej”…
>>>>
>>>> Om jag håller mig till den del jag tror mig förstå, så borde det räcka
>>>> med det vanliga gamla tricket som vi alla känner till sedan urminnes
>>>> tider:
>>>> =OM(tabell1.A1="";"";tabell1.A1)
>>>>
>>>> Kanske funkar det även med:
>>>> =OM(ÄRTOM(tabell1.A1);"";tabell1.A1)
>>> Detta var en ide, hur jag tänkte försökte lösa problemet men
>>> misslyckades.
>> På vilket sätt fungerade det inte?
> "Nollorna" som tidigare visade sig i tabell2, när cellen var tom i
> tabell1 försvann...
>
> Men om texten i cell "tabell1.A1" räcker över flera celler (som
> beskrivits ovan) skall "kopieras" till "tabell2.A1" genom en formel,
> kommer bara den delen som visas / fyller cellen tabell2.A1 att kunna
> läsas / skrivas ut (utan att cellen markeras med musen)
> Detta inträffar även om cellen i "tabell1.B1" är tom och i
> "tabell2.B1" finns tex. formeln  "=OM(tabell1.B1="";"";tabell1.B1)
>
> Ett annat sätt, kanske nog så bra, är att "plocka bort" / "dölja"
> nollorna genom att välja "Verktyg / Alternativ, LibreOffice Calc / Vy,
> samt under "Visa" samt kryssa bort "nollvärden" (på det sätt Svante
> visade).
>
> Dock kvarstår problemet att bara det innehåll som finns inom cellen
> visas i tabell2.
>
> Inte enkelt att beskriva något visuellt med ord.
>>
>> Johnny Rosenberg
>>>> Om båda funkar väljer man väl helst den som går snabbast, särskilt om
>>>> man har ett fullmatat blad (hundratusentals rader och kanske ett
>>>> tiotal kolumner), för då kan det säkert skilja någon vecka i tid
>>>> mellan de två eftersom LibreOffice är så skrämmande långsamt att man
>>>> tappar både hakan och förståndet, men vilken av formlerna som är
>>>> snabbast har jag ingen aning om.
>>>>
>>>> I övrigt har jag som sagt ingen aning om vad du försöker säga, tyvärr.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Johnny Rosenberg
>>>>
>>>>> //Jan
>>>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Referens till annan tabell - Calc

Den 28 maj 2013 13:59 skrev Kaj Persson <[hidden email]>:

> Hej!
> Visst förstår vi vad du menar, men ärligt talat, tror jag inte, att det
> finns någon lösning på problemet, och detta gäller nog alla kalkylprogram,
> oavsett om det konstruerats i den fria världen eller kommer från t.ex.
> Microsoft.
> Orsaken är förstås, att den egenskap du vill använda dig av, att
> "överskottstext" i en cell expanderar in i angränsande celler, endast om
> dessa är tomma. Och tom innebär, som namnet säger, att det inte innehåller
> någonting över huvud taget. Innehåller den en tom textsträng ("") eller
> formel, en funktion, som producerar en tom textsträng, då är cellen inte
> tom. Så en cell med innehållet =OM(ÄRTOM(tabell1.A1);"";tabell1.A1) är inte
> tom och därför kan strängen i den angränsande cellen (till vänster) inte
> expandera in hit. Detta förhållande gäller förstås både vid sådana här
> kopieringar mellan olika kalkylark som inom ett och samma ark mellan olika
> områden.
> Att släcka bort nollorna som föreslagits, är normalt ingen bra idé, eftersom
> då även önskade nollor kommer att undertryckas. Det fungerar förstås bara
> vid kopiering av ren text, men har du med siffervärden, alltså inte
> teckensträngar med siffror, blir det helt tokigt.
> MEN, ser du till att cellen till höger om din länk ("=tabell1.A1") verkligen
> är tom, och inte i sin tur innehåller någon sträng eller formel, då fungerar
> expansionen så som du önskar.
> Kaj Persson

Det är verkligen tydligt här, hur olika syn man kan ha på hur saker
”borde” fungera. Personligen råkar jag aldrig ut för detta problem
eftersom jag alltid stör mig på när cellinnehåll går utanför cellen,
så jag brukar alltid se till att alla celler är så breda som behövs
(enkel manöver – ett klick-och-drag med musen och sedan ett
dubbelklick).

Skulle man få hela programsviten att fungera som alla ville ha den,
skulle det nog behöva finnas en oöverskådlig mängd inställningar att
tillgå, så att allas behov tillgodoses på bästa sätt.

Enda sättet jag kan komma på att lösa problemet i denna tråd är nog
att skapa ett makro som helt sonika kopierar informationen från ett
cellområde till ett annat, antingen triggat genom att användaren
klickar på en knapp, trycker någon tangentkombination eller att det
sker varje gång dokumentet öppnas, eller liknande. Själva makrot blir
ganska enkelt, men det känns lite fel att lösa det på ett sådant sätt…Johnny Rosenberg

>
> 2013-05-28 10:10, skrev Jan Öhman:
>
>> Johnny Rosenberg skrev 2013-05-27 16:52:
>>>
>>> Den 26 maj 2013 23:31 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>>>>
>>>> Johnny Rosenberg skrev 2013-05-26 22:41:
>>>>
>>>>> Den 26 maj 2013 22:11 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>>>>>>
>>>>>> Hej!
>>>>>>
>>>>>> Jag har en tabell (tabell1), full med information.
>>>>>
>>>>> Okej, en inte helt ovanlig situation…
>>>>>
>>>>>> Några kolumner vill jag länka till och behandla lite annorlunda (annat
>>>>>> typsnitt / storlek / fetstil osv.) i tabell2,
>>>>>> men innehållet skall komma från tabell1, dvs. ändras något i tabell1
>>>>>> kommer
>>>>>> texten även ändras i tabell2.
>>>>>
>>>>> Japp, vardagligheternas vardagligheter. Så som man alltid gör. Inget
>>>>> konstigt så långt.
>>>>>
>>>>>> Funderar hur referenser/länkar till annan tabell bör se ut / kan se
>>>>>> ut.
>>>>>> Om jag länkar A1(i tabell2) till A1(i tabell1) på följande sätt
>>>>>> "=tabell1.A1" (cellen A1 i tabell2)
>>>>>> uppstår ett problem med alla celler som är tomma i tabell1.
>>>>>
>>>>> Japp, så blir det ju. Enkelt att lösa på det vanliga sättet, det vill
>>>>> säga att kolla om cellen är tom först.
>>>>>
>>>>>> Om cellen A1 (tabell1) är tom kommer det att stå "0" i tabell2.
>>>>>
>>>>> Japp, korrekt.
>>>>>
>>>>>> Jag hade önskat att även cellen A1 (tabell2) hade varit tom.
>>>>>
>>>>> Japp, det är ju så vi brukar vilja ha det.
>>>>>
>>>>>> Ett problem som uppstår när det står "0" i tabell2 är att information
>>>>>> i
>>>>>> som
>>>>>> flyter över flera celler i tabell1 försvinner med "nollor" i tabell2.
>>>>>
>>>>> Har ingen aning om vad du menar med detta, det lät oerhört flummigt i
>>>>> mina öron. ”Flyter över flera celler”? Förklara gärna, även om det
>>>>> bara är jag som är så korkad att jag inte fattar.
>>>>
>>>> Antag att följande text finns i Blad1.A1 "Denna text ryms inte i cell A1
>>>> utan flyter över flera celler"
>>>> Om kalkylbladet har standard kolumnbredd kommer denna text att räcka /
>>>> till
>>>> synes skriva över tre till fyra kolumner, beroende på storleken på
>>>> teckensnittet..
>>>>
>>>> Användaren kommer att kunna läsa hela texten i kalkylbladet utan
>>>> problem.
>>>>
>>>> Men om en text / värde eller blanksteg fylls i cell B1 (Blad1) kommer en
>>>> stor del av texten i cell A1 (Blad1) att döljas pga.innehållet i B1
>>>> Att dold text finns i A1 (Blad1), ser man på en liten röd pil till höger
>>>> i
>>>> cellen.
>>>>
>>>> Det är detta som blir fel för mig, när en tom cell i Blad1 länkas till
>>>> och
>>>> blir "0" i Blad2.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>>> Är detta möjligt att hantera?
>>>>>
>>>>> Beroende på vad du menar med ovanstående kan svaret bli antingen ”ja”
>>>>> eller ”nej”…
>>>>>
>>>>> Om jag håller mig till den del jag tror mig förstå, så borde det räcka
>>>>> med det vanliga gamla tricket som vi alla känner till sedan urminnes
>>>>> tider:
>>>>> =OM(tabell1.A1="";"";tabell1.A1)
>>>>>
>>>>> Kanske funkar det även med:
>>>>> =OM(ÄRTOM(tabell1.A1);"";tabell1.A1)
>>>>
>>>> Detta var en ide, hur jag tänkte försökte lösa problemet men
>>>> misslyckades.
>>>
>>> På vilket sätt fungerade det inte?
>>
>> "Nollorna" som tidigare visade sig i tabell2, när cellen var tom i tabell1
>> försvann...
>>
>> Men om texten i cell "tabell1.A1" räcker över flera celler (som beskrivits
>> ovan) skall "kopieras" till "tabell2.A1" genom en formel,
>> kommer bara den delen som visas / fyller cellen tabell2.A1 att kunna läsas
>> / skrivas ut (utan att cellen markeras med musen)
>> Detta inträffar även om cellen i "tabell1.B1" är tom och i "tabell2.B1"
>> finns tex. formeln  "=OM(tabell1.B1="";"";tabell1.B1)
>>
>> Ett annat sätt, kanske nog så bra, är att "plocka bort" / "dölja" nollorna
>> genom att välja "Verktyg / Alternativ, LibreOffice Calc / Vy, samt under
>> "Visa" samt kryssa bort "nollvärden" (på det sätt Svante visade).
>>
>> Dock kvarstår problemet att bara det innehåll som finns inom cellen visas
>> i tabell2.
>>
>> Inte enkelt att beskriva något visuellt med ord.
>>>
>>>
>>> Johnny Rosenberg
>>>>>
>>>>> Om båda funkar väljer man väl helst den som går snabbast, särskilt om
>>>>> man har ett fullmatat blad (hundratusentals rader och kanske ett
>>>>> tiotal kolumner), för då kan det säkert skilja någon vecka i tid
>>>>> mellan de två eftersom LibreOffice är så skrämmande långsamt att man
>>>>> tappar både hakan och förståndet, men vilken av formlerna som är
>>>>> snabbast har jag ingen aning om.
>>>>>
>>>>> I övrigt har jag som sagt ingen aning om vad du försöker säga, tyvärr.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> Johnny Rosenberg
>>>>>
>>>>>> //Jan
>>>>
>>>>
>>
>>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Kaj Persson Kaj Persson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Referens till annan tabell - Calc

2013-05-28 19:44, skrev Johnny Rosenberg:

> Den 28 maj 2013 13:59 skrev Kaj Persson <[hidden email]>:
>> Hej!
>> Visst förstår vi vad du menar, men ärligt talat, tror jag inte, att det
>> finns någon lösning på problemet, och detta gäller nog alla kalkylprogram,
>> oavsett om det konstruerats i den fria världen eller kommer från t.ex.
>> Microsoft.
>> Orsaken är förstås, att den egenskap du vill använda dig av, att
>> "överskottstext" i en cell expanderar in i angränsande celler, endast om
>> dessa är tomma. Och tom innebär, som namnet säger, att det inte innehåller
>> någonting över huvud taget. Innehåller den en tom textsträng ("") eller
>> formel, en funktion, som producerar en tom textsträng, då är cellen inte
>> tom. Så en cell med innehållet =OM(ÄRTOM(tabell1.A1);"";tabell1.A1) är inte
>> tom och därför kan strängen i den angränsande cellen (till vänster) inte
>> expandera in hit. Detta förhållande gäller förstås både vid sådana här
>> kopieringar mellan olika kalkylark som inom ett och samma ark mellan olika
>> områden.
>> Att släcka bort nollorna som föreslagits, är normalt ingen bra idé, eftersom
>> då även önskade nollor kommer att undertryckas. Det fungerar förstås bara
>> vid kopiering av ren text, men har du med siffervärden, alltså inte
>> teckensträngar med siffror, blir det helt tokigt.
>> MEN, ser du till att cellen till höger om din länk ("=tabell1.A1") verkligen
>> är tom, och inte i sin tur innehåller någon sträng eller formel, då fungerar
>> expansionen så som du önskar.
>> Kaj Persson
> Det är verkligen tydligt här, hur olika syn man kan ha på hur saker
> ”borde” fungera. Personligen råkar jag aldrig ut för detta problem
> eftersom jag alltid stör mig på när cellinnehåll går utanför cellen,
> så jag brukar alltid se till att alla celler är så breda som behövs
> (enkel manöver – ett klick-och-drag med musen och sedan ett
> dubbelklick).
>
> Skulle man få hela programsviten att fungera som alla ville ha den,
> skulle det nog behöva finnas en oöverskådlig mängd inställningar att
> tillgå, så att allas behov tillgodoses på bästa sätt.
>
> Enda sättet jag kan komma på att lösa problemet i denna tråd är nog
> att skapa ett makro som helt sonika kopierar informationen från ett
> cellområde till ett annat, antingen triggat genom att användaren
> klickar på en knapp, trycker någon tangentkombination eller att det
> sker varje gång dokumentet öppnas, eller liknande. Själva makrot blir
> ganska enkelt, men det känns lite fel att lösa det på ett sådant sätt…
>
>
>
> Johnny Rosenberg
>

Vi ska inte övertolka denna skriftväxling. Såvitt jag kunnat läsa har
ingen begärt någon speciellt beteende "hur saker borde fungera". Jag har
nog i stället tolkat frågan som ifall det är möjligt, utifrån det
kalkylarksprogram vi har, att få en länkad datamängd att bete sig
likadant som "originalet". Mitt svar skrev jag tidigare. Det går bara
man ser till att "kopian" har samma struktur som originalet, d.v.s. att
cellerna till höger länken är tomma, då beter sig "kopian" likadant som
"originalet".

Beträffande Johnnys kommentar, att alltid se till att varje cell är bred
nog att kunna visa hela innehållet finns att säga detta: Oftast fungerar
det nog att göra så, men det finns tillfällen när det inte är så
lämpligt, t.ex. om man har en cell högst upp med en rubrik eller lite
längre förklarande text. Att då låta denna cell bestämma bredden på
cellerna hela vägen ned, gör att hela tabellen kommer att se väldigt
konstig ut. Men det kan lösas genom att i stället sammanfoga flera
celler i anslutning till "rubrikcellen" så att den resulterande bredden
blir tillräcklig. Detta är mycket vanligt om du t.ex. hämtar hem ett
kontoutdrag från din internetbank.

Kaj Persson

>> 2013-05-28 10:10, skrev Jan Öhman:
>>
>>> Johnny Rosenberg skrev 2013-05-27 16:52:
>>>> Den 26 maj 2013 23:31 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>>>>> Johnny Rosenberg skrev 2013-05-26 22:41:
>>>>>
>>>>>> Den 26 maj 2013 22:11 skrev Jan Öhman <[hidden email]>:
>>>>>>> Hej!
>>>>>>>
>>>>>>> Jag har en tabell (tabell1), full med information.
>>>>>> Okej, en inte helt ovanlig situation…
>>>>>>
>>>>>>> Några kolumner vill jag länka till och behandla lite annorlunda (annat
>>>>>>> typsnitt / storlek / fetstil osv.) i tabell2,
>>>>>>> men innehållet skall komma från tabell1, dvs. ändras något i tabell1
>>>>>>> kommer
>>>>>>> texten även ändras i tabell2.
>>>>>> Japp, vardagligheternas vardagligheter. Så som man alltid gör. Inget
>>>>>> konstigt så långt.
>>>>>>
>>>>>>> Funderar hur referenser/länkar till annan tabell bör se ut / kan se
>>>>>>> ut.
>>>>>>> Om jag länkar A1(i tabell2) till A1(i tabell1) på följande sätt
>>>>>>> "=tabell1.A1" (cellen A1 i tabell2)
>>>>>>> uppstår ett problem med alla celler som är tomma i tabell1.
>>>>>> Japp, så blir det ju. Enkelt att lösa på det vanliga sättet, det vill
>>>>>> säga att kolla om cellen är tom först.
>>>>>>
>>>>>>> Om cellen A1 (tabell1) är tom kommer det att stå "0" i tabell2.
>>>>>> Japp, korrekt.
>>>>>>
>>>>>>> Jag hade önskat att även cellen A1 (tabell2) hade varit tom.
>>>>>> Japp, det är ju så vi brukar vilja ha det.
>>>>>>
>>>>>>> Ett problem som uppstår när det står "0" i tabell2 är att information
>>>>>>> i
>>>>>>> som
>>>>>>> flyter över flera celler i tabell1 försvinner med "nollor" i tabell2.
>>>>>> Har ingen aning om vad du menar med detta, det lät oerhört flummigt i
>>>>>> mina öron. ”Flyter över flera celler”? Förklara gärna, även om det
>>>>>> bara är jag som är så korkad att jag inte fattar.
>>>>> Antag att följande text finns i Blad1.A1 "Denna text ryms inte i cell A1
>>>>> utan flyter över flera celler"
>>>>> Om kalkylbladet har standard kolumnbredd kommer denna text att räcka /
>>>>> till
>>>>> synes skriva över tre till fyra kolumner, beroende på storleken på
>>>>> teckensnittet..
>>>>>
>>>>> Användaren kommer att kunna läsa hela texten i kalkylbladet utan
>>>>> problem.
>>>>>
>>>>> Men om en text / värde eller blanksteg fylls i cell B1 (Blad1) kommer en
>>>>> stor del av texten i cell A1 (Blad1) att döljas pga.innehållet i B1
>>>>> Att dold text finns i A1 (Blad1), ser man på en liten röd pil till höger
>>>>> i
>>>>> cellen.
>>>>>
>>>>> Det är detta som blir fel för mig, när en tom cell i Blad1 länkas till
>>>>> och
>>>>> blir "0" i Blad2.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>>> Är detta möjligt att hantera?
>>>>>> Beroende på vad du menar med ovanstående kan svaret bli antingen ”ja”
>>>>>> eller ”nej”…
>>>>>>
>>>>>> Om jag håller mig till den del jag tror mig förstå, så borde det räcka
>>>>>> med det vanliga gamla tricket som vi alla känner till sedan urminnes
>>>>>> tider:
>>>>>> =OM(tabell1.A1="";"";tabell1.A1)
>>>>>>
>>>>>> Kanske funkar det även med:
>>>>>> =OM(ÄRTOM(tabell1.A1);"";tabell1.A1)
>>>>> Detta var en ide, hur jag tänkte försökte lösa problemet men
>>>>> misslyckades.
>>>> På vilket sätt fungerade det inte?
>>> "Nollorna" som tidigare visade sig i tabell2, när cellen var tom i tabell1
>>> försvann...
>>>
>>> Men om texten i cell "tabell1.A1" räcker över flera celler (som beskrivits
>>> ovan) skall "kopieras" till "tabell2.A1" genom en formel,
>>> kommer bara den delen som visas / fyller cellen tabell2.A1 att kunna läsas
>>> / skrivas ut (utan att cellen markeras med musen)
>>> Detta inträffar även om cellen i "tabell1.B1" är tom och i "tabell2.B1"
>>> finns tex. formeln  "=OM(tabell1.B1="";"";tabell1.B1)
>>>
>>> Ett annat sätt, kanske nog så bra, är att "plocka bort" / "dölja" nollorna
>>> genom att välja "Verktyg / Alternativ, LibreOffice Calc / Vy, samt under
>>> "Visa" samt kryssa bort "nollvärden" (på det sätt Svante visade).
>>>
>>> Dock kvarstår problemet att bara det innehåll som finns inom cellen visas
>>> i tabell2.
>>>
>>> Inte enkelt att beskriva något visuellt med ord.
>>>>
>>>> Johnny Rosenberg
>>>>>> Om båda funkar väljer man väl helst den som går snabbast, särskilt om
>>>>>> man har ett fullmatat blad (hundratusentals rader och kanske ett
>>>>>> tiotal kolumner), för då kan det säkert skilja någon vecka i tid
>>>>>> mellan de två eftersom LibreOffice är så skrämmande långsamt att man
>>>>>> tappar både hakan och förståndet, men vilken av formlerna som är
>>>>>> snabbast har jag ingen aning om.
>>>>>>
>>>>>> I övrigt har jag som sagt ingen aning om vad du försöker säga, tyvärr.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Johnny Rosenberg
>>>>>>
>>>>>>> //Jan
>>>>>
>>>
>>
>> --
>> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
>> Problems?
>> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>> deleted


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted