[sv-users] Rensa fält från oönskade tecken - Calc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Rensa fält från oönskade tecken - Calc

Hej!
Funderar hur man på bästa sätt kan "rensa fält" från oönskade tecken.

Antag att jag har ett fält på "Blad1"
Det fältet kan innehålla kopierad information från både hemsidor och
andra program.
När information kopieras från "okänt" material kan extra blanksteg,
kontrolltecken eller text som inte syns komma med
(ex. CR / Enter).

"Blad2" ska vara en kopia av "Blad1" men med formler som hanterar fälten
på önskat sätt.
För att hantera oönskade blanksteg tänker jag använda formlerna .:
=RENSA()
=STÄDA()

och ska fältet endast innehålla versaler
=VERSALER
osv.

Men hur kan man rensa bort "osynliga" tecken från respektive fält med en
formel?

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted