[sv-users] Skapa formulär

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Skapa formulär

Hej!
Jag skulle vilja skapa ett formulär.
Dvs. bara vissa ett fåtal fält för användaren som ska fyllas i.
Några andra fält används i bakgrunden för beräkningar.
Resultatet ska sedan skrivas ut i 2 exemplar och mailas till en
förutbestämd mottagare (beroende på ett nummer i ett fält.)

Vad ska man använda för program?
Är det svårt att skapa ett formulär med dessa unika fält?

//Jan



--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted