[sv-users] Sök cell och visa värdet från annan cell

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Sök cell och visa värdet från annan cell

Hej!
Har inte fått ihop hur funktionen ska skrivas.....

Antag att följande innehåll finns.
(I det verkliga fallet innehåller kolumn "B" ca 1000rader och kolumn E &
F ca 20000 rader)

Cell
B2 = A123
B3 = B622

E2 = A234
E3 = A123
E4 = A456
E5 = B622

F2 = Hej
F3 = på
F4 = dej
F5 = Rätt cell

Min önskan är att innehållet i cellerna
C2 = F3 (C2 = på)
C3 = E5 (C3 =Rätt cell)

_______________________________________________________

Att värdet i cellen B2 finns i kolumnen E vet jag genom följande formel
i cellen D2 =ANTAL.OM(E$2:E$5;B2)

Men hur får jag fram vilken cell som matchar (E3) och visar innehållet i
cellen bredvid (F3) i exemplet?

//Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Sök cell och visa värdet från annan cell

Den 2017-07-25 kl. 10:17, skrev Jan Öhman:

> Hej!
> Har inte fått ihop hur funktionen ska skrivas.....
>
> Antag att följande innehåll finns.
> (I det verkliga fallet innehåller kolumn "B" ca 1000rader och kolumn E
> & F ca 20000 rader)
>
> Cell
> B2 = A123
> B3 = B622
>
> E2 = A234
> E3 = A123
> E4 = A456
> E5 = B622
>
> F2 = Hej
> F3 = på
> F4 = dej
> F5 = Rätt cell
>
> Min önskan är att innehållet i cellerna
> C2 = F3 (C2 = på)
> C3 = E5 (C3 =Rätt cell)
>
> _______________________________________________________
>
> Att värdet i cellen B2 finns i kolumnen E vet jag genom följande formel
> i cellen D2 =ANTAL.OM(E$2:E$5;B2)
>
> Men hur får jag fram vilken cell som matchar (E3) och visar innehållet
> i cellen bredvid (F3) i exemplet?
>
> //Jan
>
>
>
Bör nämna att jag testat "LETAUPP" men med tveeggat resultat.

I exemplet ovan kompletteras cellerna

C2 =LETAUPP(B2;E$2:E$5;F$2:F$5)
C3 =LETAUPP(B3;E$2:E$5;F$2:F$5)
fungerar det som tänkt

Men kompletteras cellerna
B4 = C123
C4 =LETAUPP(B4;E$2:E$5;F$2:F$5)
Hittas inte resultatet i kolumn E och resultatet blir sista cellen.

I den riktiga filen finns alla värden från kolumn "B" i "Kolumn E & F"
men där förekommer av någon anledning att ganska många visar första
resultatet (dvs. Cell F2 i exemplet ovan).

Väljer jag att söka med sökfunktionen i Calc hittas alla träffar.....

(Hoppas det inte blev för krångligt.)

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Sök cell och visa värdet från annan cell

Hej!

Ska försöka beskriva mitt problem ytterligare.
LETAUPP() känns som rätt funktion för detta ändamål - men av någon
anledning fungerar inte det som jag önskar.

Antag följande struktur
(I exemplet nedan finns 4 rader.                        (I ex. nedan
finns 8 rader
   Originalet har ca 1000rader)                          Originalet har
ca 20000rader)
Samma rad kan förekomma flera ggr.             Varje rad i kolumn H & J
är unika
             Kolumn A                                                
Kolumn H                   Kolumn I                  Kolumn J
Rad1  5710528643645 5710528643621      26115071               VÄGGBESLAG
2-PACK
Rad2  5710528631055 5710528643645      26115151               VÄGGBESLAG
2-PACK
Rad3  003490-888-00 5710528643669      23214101               4-FINGER KROK
Rad4  003490-777-00 5710528631055      27200078               KLÄMMA 10-PACK
Rad5 7340073819998      001808-458-80      KUDDFODRAL
Rad6 7340073820017      003490-888-00      ÖLJETTGARDIN 2-PACK
Rad7 7340073820147      003490-288-16      ÖLJETTKAPPA
Rad8 7340073820291      003490-777-00      PANELLÄNGD 2-PACK

Så långt har inga problem uppstått.
Kolumn A innehåller ett värde som finns i Kolumn I eller Kolumn J.
Min önskan är att i Kolumn B och C fylla på med information från Kolumn
I och J
dvs. i exemplet ovan kan värdet A1 hittas i H2 och
Kolumn B1 skulle då få värdet .:  "26115151" och Kolumn C1 skulle få
värdet .: "VÄGGBESLAG 2-PACK"

Detta har jag löst på följande sätt (men det fungerar inte fullt ut)
Kolumn E innehåller "1" i fall värdet i Kolumn A finns i Kolumn H
och Kolumn F innehåller "1" i fall värdet i Kolumn A finns i Kolumn I
Formeln .: =OM(ANTAL.OM(H$1:H$10;$A1)>0;ANTAL.OM(H$1:H$10;$A1);"")
Kan skrivas in i E1 och sedan kopieras till övriga celler. (E2 till E4
och F1 till F4)
(Resultatet blir E1 & E2 = 1 samt F3 & F4 = 1)
Så långt inga problem!

Nu börjar problemen...
Formeln i cellen B1 kan se ut på följande sätt .:
=OM(E1>0;LETAUPP(A1;H$1:H$10;I$1:I$10);LETAUPP(A1;I$1:I$10;I$1:I$10))
Formeln i cellen C1 kan se ut på följande sätt .:
=OM(E1>0;LETAUPP(A1;H$1:H$10;J$1:J$10);LETAUPP(A1;I$1:I$10;J$1:J$10))
Cellerna B1 och C1 kommer att innehålla de önskade värdena.
Men de övriga cellerna (B2 till C4) innehåller "´#SAKNAS"

Sorteras värdena i Kolumn H kommer med samma formler bara cellerna B3
till C4 att "´#SAKNAS".
Förmodligen pga. att kolumn I inte är sorterad....
Har inte testat att kopiera Kolumn H till en egen flik - sorterad samt
kopiera
Kolumn I till en annan egen flik - sorterad - det kanske skulle fungera?

Jämförelserna blir mer komplicerade om inte cellerna är formaterade på
samma sätt...

Blev mitt önskemål tydligare?


Den 2017-07-25 kl. 12:31, skrev Johnny Rosenberg:

> Vet inte hur det är med alla andra, men jag behöver nog hela filen för
> att ens förstå vad du är ute efter, eller åtminstone för att förstå
> vad det är som inte fungerar.
> Kan du göra en exempelfil som illustrerar vad du är ute efter, lägga
> upp den någonstans och ge oss en länk?
>
> Generellt kan jag dock säga att om du letar efter ett värde i en
> kolumn och vill veta exakt var värdet hittades, kan du använda
> PASSA(). Den returnerar den (relativa) rad där sökt värde hittades. Se
> upp med värdet på ”Typ” (sista parametern i PASSA), då svenska
> hjälptexten är motsägelsefull, minst sagt.
>
> Exempelvis om du har följande värden i kolumn F:
> Hej
> på
> dej
> och
> dej
> men
> också
> dej
>
> I G1 lägger jag nu ordet ”dej”.
> Någon annanstans, i mitt fall H1, skrev jag:
> =PASSA($G$1;$F$1:$F$8;0)
> H1 är nu 3. Det betyder att vi hittade ordet i områdets tredje rad
> (alltså inte nödvändigtvis rad tre på bladet, men i detta fall blir
> det ju det ändå eftersom första värdet i F ligger på rad 1 (F1).
> För att hitta de andra ”dej” gör drar vi nytta av radnumret vi just
> fick i H1 och skriver följande i H2:
> =PASSA($G$1;INDIREKT(ADRESS(H1+1;KOLUMN(F2);4) & ":F9");0)+H1
> Denna cell kan vi sedan kopiera vidare neråt. I en annan kolumn kan vi
> nu ange hela adressen med ADRESS-funktionen:
> =ADRESS(H1;KOLUMN(F1);4)
> Denna cell går nu att kopiera nedåt också.
> Sista parametern där, 4, styr hur adressen skrivs. 4 → F3, 1 → $F$3
> och så vidare.
> Hittas inget av PASSA visas #SAKNAS i cellen. Detta kan man givetvis
> komma runt genom användning av ÄRSAKNAD och så vidare.
>
>
> Den 25 juli 2017 10:56 skrev Jan Öhman <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Den 2017-07-25 kl. 10:17, skrev Jan Öhman:
>
>         Hej!
>         Har inte fått ihop hur funktionen ska skrivas.....
>
>         Antag att följande innehåll finns.
>         (I det verkliga fallet innehåller kolumn "B" ca 1000rader och
>         kolumn E & F ca 20000 rader)
>
>         Cell
>         B2 = A123
>         B3 = B622
>
>         E2 = A234
>         E3 = A123
>         E4 = A456
>         E5 = B622
>
>         F2 = Hej
>         F3 = på
>         F4 = dej
>         F5 = Rätt cell
>
>         Min önskan är att innehållet i cellerna
>         C2 = F3 (C2 = på)
>         C3 = E5 (C3 =Rätt cell)
>
>         _______________________________________________________
>
>         Att värdet i cellen B2 finns i kolumnen E vet jag genom
>         följande formel
>         i cellen D2 =ANTAL.OM <http://ANTAL.OM>(E$2:E$5;B2)
>
>         Men hur får jag fram vilken cell som matchar (E3) och visar
>         innehållet i cellen bredvid (F3) i exemplet?
>
>         //Jan
>
>
>
>     Bör nämna att jag testat "LETAUPP" men med tveeggat resultat.
>
>     I exemplet ovan kompletteras cellerna
>
>     C2 =LETAUPP(B2;E$2:E$5;F$2:F$5)
>     C3 =LETAUPP(B3;E$2:E$5;F$2:F$5)
>     fungerar det som tänkt
>
>     Men kompletteras cellerna
>     B4 = C123
>     C4 =LETAUPP(B4;E$2:E$5;F$2:F$5)
>     Hittas inte resultatet i kolumn E och resultatet blir sista cellen.
>
>     I den riktiga filen finns alla värden från kolumn "B" i "Kolumn E
>     & F" men där förekommer av någon anledning att ganska många visar
>     första resultatet (dvs. Cell F2 i exemplet ovan).
>
>     Väljer jag att söka med sökfunktionen i Calc hittas alla träffar.....
>
>     (Hoppas det inte blev för krångligt.)
>
>
>     //Jan
>
>
>     --
>     For unsubscribe instructions e-mail to:
>     [hidden email]
>     <mailto:users%[hidden email]>
>     Problems?
>     http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>     <http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/>
>     Posting guidelines + more:
>     http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>     <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>     <http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/>
>     All messages sent to this list will be publicly archived and
>     cannot be deleted
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Kaj Persson-2 Kaj Persson-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Sök cell och visa värdet från annan cell

Hej Jan!

Jag vet inte exakt vad som kan orsaka dina bekymmer, man jag försökte
kopiera in ditt exempel och bryta ned dina formler till delfunktioner.
Inte heller de fungerade för mig, så jag började titta på de data som är
nycklar, och fann då att åtminstone jag vid kopieringen fått en massa
slasktecken på slutet. Jag vet, att det är mycket viktigt att de två
strängarna man jämför, verkligen är helt lika, och då kan sådana här
skräptecken sabotera jämförelsen. Jag föreslår alltså, att du
kontrollerar data i kolumn H, så att den verkligen är ren.

Hälsningar
Kaj

Den 2017-07-25 kl. 21:12, skrev Jan Öhman:

> Hej!
>
> Ska försöka beskriva mitt problem ytterligare.
> LETAUPP() känns som rätt funktion för detta ändamål - men av någon
> anledning fungerar inte det som jag önskar.
>
> Antag följande struktur
> (I exemplet nedan finns 4 rader.                        (I ex. nedan
> finns 8 rader
>   Originalet har ca 1000rader)                          Originalet har
> ca 20000rader)
> Samma rad kan förekomma flera ggr.             Varje rad i kolumn H &
> J är unika
>             Kolumn A                                                
> Kolumn H                   Kolumn I                  Kolumn J
> Rad1  5710528643645 5710528643621      26115071 VÄGGBESLAG 2-PACK
> Rad2  5710528631055 5710528643645      26115151 VÄGGBESLAG 2-PACK
> Rad3  003490-888-00 5710528643669      23214101 4-FINGER KROK
> Rad4  003490-777-00 5710528631055      27200078 KLÄMMA 10-PACK
> Rad5 7340073819998      001808-458-80      KUDDFODRAL
> Rad6 7340073820017      003490-888-00      ÖLJETTGARDIN 2-PACK
> Rad7 7340073820147      003490-288-16      ÖLJETTKAPPA
> Rad8 7340073820291      003490-777-00      PANELLÄNGD 2-PACK
>
> Så långt har inga problem uppstått.
> Kolumn A innehåller ett värde som finns i Kolumn I eller Kolumn J.
> Min önskan är att i Kolumn B och C fylla på med information från
> Kolumn I och J
> dvs. i exemplet ovan kan värdet A1 hittas i H2 och
> Kolumn B1 skulle då få värdet .:  "26115151" och Kolumn C1 skulle få
> värdet .: "VÄGGBESLAG 2-PACK"
>
> Detta har jag löst på följande sätt (men det fungerar inte fullt ut)
> Kolumn E innehåller "1" i fall värdet i Kolumn A finns i Kolumn H
> och Kolumn F innehåller "1" i fall värdet i Kolumn A finns i Kolumn I
> Formeln .: =OM(ANTAL.OM(H$1:H$10;$A1)>0;ANTAL.OM(H$1:H$10;$A1);"")
> Kan skrivas in i E1 och sedan kopieras till övriga celler. (E2 till E4
> och F1 till F4)
> (Resultatet blir E1 & E2 = 1 samt F3 & F4 = 1)
> Så långt inga problem!
>
> Nu börjar problemen...
> Formeln i cellen B1 kan se ut på följande sätt .:
> =OM(E1>0;LETAUPP(A1;H$1:H$10;I$1:I$10);LETAUPP(A1;I$1:I$10;I$1:I$10))
> Formeln i cellen C1 kan se ut på följande sätt .:
> =OM(E1>0;LETAUPP(A1;H$1:H$10;J$1:J$10);LETAUPP(A1;I$1:I$10;J$1:J$10))
> Cellerna B1 och C1 kommer att innehålla de önskade värdena.
> Men de övriga cellerna (B2 till C4) innehåller "´#SAKNAS"
>
> Sorteras värdena i Kolumn H kommer med samma formler bara cellerna B3
> till C4 att "´#SAKNAS".
> Förmodligen pga. att kolumn I inte är sorterad....
> Har inte testat att kopiera Kolumn H till en egen flik - sorterad samt
> kopiera
> Kolumn I till en annan egen flik - sorterad - det kanske skulle fungera?
>
> Jämförelserna blir mer komplicerade om inte cellerna är formaterade på
> samma sätt...
>
> Blev mitt önskemål tydligare?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Den 2017-07-25 kl. 12:31, skrev Johnny Rosenberg:
>> Vet inte hur det är med alla andra, men jag behöver nog hela filen
>> för att ens förstå vad du är ute efter, eller åtminstone för att
>> förstå vad det är som inte fungerar.
>> Kan du göra en exempelfil som illustrerar vad du är ute efter, lägga
>> upp den någonstans och ge oss en länk?
>>
>> Generellt kan jag dock säga att om du letar efter ett värde i en
>> kolumn och vill veta exakt var värdet hittades, kan du använda
>> PASSA(). Den returnerar den (relativa) rad där sökt värde hittades.
>> Se upp med värdet på ”Typ” (sista parametern i PASSA), då svenska
>> hjälptexten är motsägelsefull, minst sagt.
>>
>> Exempelvis om du har följande värden i kolumn F:
>> Hej
>> på
>> dej
>> och
>> dej
>> men
>> också
>> dej
>>
>> I G1 lägger jag nu ordet ”dej”.
>> Någon annanstans, i mitt fall H1, skrev jag:
>> =PASSA($G$1;$F$1:$F$8;0)
>> H1 är nu 3. Det betyder att vi hittade ordet i områdets tredje rad
>> (alltså inte nödvändigtvis rad tre på bladet, men i detta fall blir
>> det ju det ändå eftersom första värdet i F ligger på rad 1 (F1).
>> För att hitta de andra ”dej” gör drar vi nytta av radnumret vi just
>> fick i H1 och skriver följande i H2:
>> =PASSA($G$1;INDIREKT(ADRESS(H1+1;KOLUMN(F2);4) & ":F9");0)+H1
>> Denna cell kan vi sedan kopiera vidare neråt. I en annan kolumn kan
>> vi nu ange hela adressen med ADRESS-funktionen:
>> =ADRESS(H1;KOLUMN(F1);4)
>> Denna cell går nu att kopiera nedåt också.
>> Sista parametern där, 4, styr hur adressen skrivs. 4 → F3, 1 → $F$3
>> och så vidare.
>> Hittas inget av PASSA visas #SAKNAS i cellen. Detta kan man givetvis
>> komma runt genom användning av ÄRSAKNAD och så vidare.
>>
>>
>> Den 25 juli 2017 10:56 skrev Jan Öhman <[hidden email]
>> <mailto:[hidden email]>>:
>>
>>     Den 2017-07-25 kl. 10:17, skrev Jan Öhman:
>>
>>         Hej!
>>         Har inte fått ihop hur funktionen ska skrivas.....
>>
>>         Antag att följande innehåll finns.
>>         (I det verkliga fallet innehåller kolumn "B" ca 1000rader och
>>         kolumn E & F ca 20000 rader)
>>
>>         Cell
>>         B2 = A123
>>         B3 = B622
>>
>>         E2 = A234
>>         E3 = A123
>>         E4 = A456
>>         E5 = B622
>>
>>         F2 = Hej
>>         F3 = på
>>         F4 = dej
>>         F5 = Rätt cell
>>
>>         Min önskan är att innehållet i cellerna
>>         C2 = F3 (C2 = på)
>>         C3 = E5 (C3 =Rätt cell)
>>
>>         _______________________________________________________
>>
>>         Att värdet i cellen B2 finns i kolumnen E vet jag genom
>>         följande formel
>>         i cellen D2 =ANTAL.OM <http://ANTAL.OM>(E$2:E$5;B2)
>>
>>         Men hur får jag fram vilken cell som matchar (E3) och visar
>>         innehållet i cellen bredvid (F3) i exemplet?
>>
>>         //Jan
>>
>>
>>
>>     Bör nämna att jag testat "LETAUPP" men med tveeggat resultat.
>>
>>     I exemplet ovan kompletteras cellerna
>>
>>     C2 =LETAUPP(B2;E$2:E$5;F$2:F$5)
>>     C3 =LETAUPP(B3;E$2:E$5;F$2:F$5)
>>     fungerar det som tänkt
>>
>>     Men kompletteras cellerna
>>     B4 = C123
>>     C4 =LETAUPP(B4;E$2:E$5;F$2:F$5)
>>     Hittas inte resultatet i kolumn E och resultatet blir sista cellen.
>>
>>     I den riktiga filen finns alla värden från kolumn "B" i "Kolumn E
>>     & F" men där förekommer av någon anledning att ganska många visar
>>     första resultatet (dvs. Cell F2 i exemplet ovan).
>>
>>     Väljer jag att söka med sökfunktionen i Calc hittas alla
>> träffar.....
>>
>>     (Hoppas det inte blev för krångligt.)
>>
>>
>>     //Jan
>>
>>
>>     --     For unsubscribe instructions e-mail to:
>>     [hidden email]
>>     <mailto:users%[hidden email]>
>>     Problems?
>> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>> <http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/>
>>     Posting guidelines + more:
>>     http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>     <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
>>     List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>>     <http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/>
>>     All messages sent to this list will be publicly archived and
>>     cannot be deleted
>>
>>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted