[sv-users] Sortering Calc!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Sortering Calc!

Hej!
Vet att vi har ventilerat ämnet tidigare, men lyckas inte få till det.

Som jag förstår finns det minst tre sätt att göra en sortering av celler
i ett kalkylblad.

Min vanligaste typ av sortering är att det finns en rubrik (på första
raden -ev rad 2 eller 3)
Under detta kommer ett antal rader med information.
Dessa kan i sin tur vara indelade i block (dvs. innehålla tomma rader.)
Även kolumnerna kan innehålla tomma kolumner.

Antag att första raden innehåller en rubrik med "autofilter" på hela
kalkylbladet.
Genom autofilter är det enkelt att selektera vilket innehåll som ska visas.
Men hur jag än sorterar försvinner rubrikraden alltid in i sorteringen.

Metod 1. Sortera från verktygsfältet
- Välj den kolumn som ska "sortera stigande" / "sortera fallande"

Markeras endast en kolumn, ställs frågan om området skall utökas.
Nu innehåller även kolumner "tomrum" och sorteringen kan bara utökas
till första tomma kolumnen.


Metod 2. Sortera med olika prioritet.
- Välj DATA/sortera
Denna metod är betydligt kraftfullare, men möjlighet att välja hur
kolumnerna skall sorteras och i vilken ordning.
Men fortfarande sorteras rubriken in i övrig datamängd.


Metod 3. Sortera utifrån "autofilter"
- Klicka på lilla pilen i rubriken och välj "Sortera stigande / fallande.

Även här försvinner rubriken in i datamängden....
_______________

Vad gör jag för fel?

//Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Sortering Calc!

Hej Jan

Om du går till menyn *Data *-> *Sortera**...*
Gå till fliken *Alternativ*
Se till att alternativet *Område innehåller kolumnetiketter* är aktiverat

Om detta alternativ är aktivt så ska inte kolumnrubriken tas med.

Hmm... Undrar ifall vi borde ändra översättningen till kolumnrubrik istället
för kolumnetikett? Jag såg även att uttrycket kolumnhuvud användes på
ett ställe,
vad tycker ni:
kolumnrubrik
kolumnetikett
kolumnhuvud
... något bättre förslag?

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Jan Öhman skrev den 2015-08-15 14:59:

> Hej!
> Vet att vi har ventilerat ämnet tidigare, men lyckas inte få till det.
>
> Som jag förstår finns det minst tre sätt att göra en sortering av
> celler i ett kalkylblad.
>
> Min vanligaste typ av sortering är att det finns en rubrik (på första
> raden -ev rad 2 eller 3)
> Under detta kommer ett antal rader med information.
> Dessa kan i sin tur vara indelade i block (dvs. innehålla tomma rader.)
> Även kolumnerna kan innehålla tomma kolumner.
>
> Antag att första raden innehåller en rubrik med "autofilter" på hela
> kalkylbladet.
> Genom autofilter är det enkelt att selektera vilket innehåll som ska
> visas.
> Men hur jag än sorterar försvinner rubrikraden alltid in i sorteringen.
>
> Metod 1. Sortera från verktygsfältet
> - Välj den kolumn som ska "sortera stigande" / "sortera fallande"
>
> Markeras endast en kolumn, ställs frågan om området skall utökas.
> Nu innehåller även kolumner "tomrum" och sorteringen kan bara utökas
> till första tomma kolumnen.
>
>
> Metod 2. Sortera med olika prioritet.
> - Välj DATA/sortera
> Denna metod är betydligt kraftfullare, men möjlighet att välja hur
> kolumnerna skall sorteras och i vilken ordning.
> Men fortfarande sorteras rubriken in i övrig datamängd.
>
>
> Metod 3. Sortera utifrån "autofilter"
> - Klicka på lilla pilen i rubriken och välj "Sortera stigande / fallande.
>
> Även här försvinner rubriken in i datamängden....
> _______________
>
> Vad gör jag för fel?
>
> //Jan
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted