[sv-users] Spara som

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Lars-Göran Hansson Lars-Göran Hansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Spara som

Finns det något sätt att styra platsen där ett dokument sparas?

Om jag öppnar ett dokument i en mapp, ändrar i det och vill spara det i
samma mapp med annat namn, så föreslår programmet att det ska sparas i den
mapp som jag senast sparade ett dokument i. Då blir det en massa klick för
att ”komma tillbaka”.

I Excel och Word föreslås alltid den mapp som dokumentet är öppnat i (och i
9 ggr av 10 är det där man -läs ”jag”- vill spara dokumentet).

Kan man ändra detta någonstans? (har letat i inställningarna men inte
hittat)

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Lars-Göran Hansson

LoggaLGR4

 


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Spara som

Hej Lars-Göran

Vad använder du för version av LibreOffice? Vilket operativsystem
(Windows, Mac, *nix)?

Anledningen till att jag frågar är att jag just testade med LibreOffice
4.3.7 samt 4.4.3 under Windows och båda versionerna föreslår den plats
som dokumentet är öppnat. Har testat med flera dokument från flera
mappar och varje gång jag klickar spara som så föreslås den plats som
dokumentet öppnats ifrån. Har även testat med operativsystemets
dialogrutor samt LibreOffice egna.

Med andra ord borde det redan fungera på det sätt som du beskriver ifall
du använder en uppdaterad version av LibreOffice. Men det kan vara
annorlunda på andra plattformar varför jag frågar om operativsystem så
att jag kan kontrollera om det är något problem och eventuellt skapa en
buggrapport.

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Lars-Göran Hansson skrev den 2015-05-31 10:51:

> Finns det något sätt att styra platsen där ett dokument sparas?
>
> Om jag öppnar ett dokument i en mapp, ändrar i det och vill spara det i
> samma mapp med annat namn, så föreslår programmet att det ska sparas i den
> mapp som jag senast sparade ett dokument i. Då blir det en massa klick för
> att ”komma tillbaka”.
>
> I Excel och Word föreslås alltid den mapp som dokumentet är öppnat i (och i
> 9 ggr av 10 är det där man -läs ”jag”- vill spara dokumentet).
>
> Kan man ändra detta någonstans? (har letat i inställningarna men inte
> hittat)
>
>  
>
>  
>
> Med vänliga hälsningar
>
>  
>
> Lars-Göran Hansson
>
> LoggaLGR4
>
>  
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted