[sv-users] Start av flera LO Calc.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Start av flera LO Calc.

(Tänkte inte på att mime inställningarna kunde ha ändrats när jag
uppdaterade mailprogrammet Thunderbird...)
Irriterande utan åäö....

Skickar min fundering igen!

Hej!

Har ett problem som är irriterande.

Antag att LibreOffice skall öppnas / starta.
- Ikonen LO Calc klickas på.
(Det dröjer lite innan programmet hinner starta)
- Ikonen LO Calc klickas på igen..
(Upplever att inget händer)
- Ikonen LO Calc dubbel klickas på, ytterligare en gång..
(Inget händer)

osv.

Öppnas aktivitetshanteraren, ser man att 5 - 10 - 15 försök har gjorts
för att få LO-Calc att starta....

Enda sätten (som jag vet), att lösa detta problem på, är att antingen
starta om datorn och försöka igen,
eller att försöka "döda" alla processer som tillhör t.ex. LO-Calc (som
scalc.exe, soffice.exe, soffice.bin)
När nästan alla processer är borta, brukar LO-Calc automatiskt komma
igång, utan problem...
(Även om det är som sagt, irriterande att hantera detta, är det inte
alla som kan....)

Finns något sätt att förhindra start av flera LO-processer? (eller att
t.ex. flera LO-Calc verkligen öppnas)

//Jan
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy