[sv-users] Start av flera LO - Låser uppstart av LO

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Start av flera LO - Låser uppstart av LO

Hej!

Har problem när användaren klickar på t.ex. LO-Calc ikonen,
ibland tycker användaren att det tar för lång tid innan LO ser ut att
starta och klickar en gång till och en gång till och en gång till och....
Sedan händer inget mer...

Enda lösningen jag vet just nu, är att starta om datorn,
eller att avsluta  alla processer till Libreoffice (soffice.bin /
soffice.exe / scalc.exe)...

Finns det något sätt att undvika att för många LibreOffice startas
samtidigt?

Hälsn. Jan--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy