[sv-users] Svårt att öppna txt-fil med Calc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman-3 Jan Öhman-3
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Svårt att öppna txt-fil med Calc

Hej!
Har ett problem på denna dator (och en till, som kan vara svårt att
återskapa.)
Men någon kan ha en idé hur detta kan rättas till.

Har installerat LibreOffice 6.1.6.3 (x64) och Windows 10 på denna dator.

Jag vill öppna en kommaseparerad textfil (Test.txt) med LO Calc.

- Öppnar utforskaren
- Markerar filen som ska öppnas genom att högerklicka (en kommandolista
öppnas)
- Väljer "Öppna med" - (en ny kommandolista öppnas med _*två st
LibreOffice*_)
(Normalt brukar det bara vara en LibreOffice)

Så långt inget direkt problem - men...
- Väljer den ena av dessa ikoner och LO Writer öppnas....
- Väljer den andra ikonen och och LO Writer öppnas....

- Gör nu samma sak som ovan och väljer nu "välj en annan app"
- Väljer sedan "LibreOffice Calc" - Men LO Writer öppnas ändå.

Skam den som ger sig.
Nu startar jag LibreOffice Calc
- Väljer "Arkiv / Öppna"
- Söker igen min fil (Test.txt) som jag vill öppna samt klickar "Öppna"
Till min förvåning öppnas även denna gång LibreOffice Writer

Tidigare var mina txt-filer associerade till "Anteckningar"
Nu associeras txt-filerna till LO Calc.
(Men ingen förändring sker - LO Writer öppnas)

___________________________

Fortsätter att försöka öppna filen med LO Calc (på olka sätt...)

Till slut lyckas jag genom att....
- Starta LO Calc
- Välja Arkiv / Öppna
- Söka rätt fil.
- Ändrade från "alla filer" till "textdokument"

Nu - äntligen - visas frågan "Importera / Delningsalternativ / Övriga
alternativ / Fält"
och LO Calc öppnas i vanlig ordning...

Ska det vara så?

Har det att göra med att det är en ".txt" fil?
Har det att göra med att det inte är en komma-separarad CSV-fil?

Varför visas två LO-ikoner i "Öppna med" rutan (i försöken ovan)?

/mvh Jan


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy