[sv-users] Tal till text!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Tal till text!

För att vara säker att inte inledande "nollor" försvinner eller att
siffror tolkas som tal söker jag en funktion som omvandlar text till tal
(om så behövs). Tror att jag har frågat tidigare men fick nog inte något
"bra" svar. (så jag försöker igen)


dvs. Cell1 = 00123 => Cell2 = 123 eller Cell1 = 1500 => Cell2 = 1500,00

Ex1.
Originalet finns på flik1 - kopian på flik2
Antag att flik1.B10 innehåller texten 58705

Följande formel är möjlig att använda på flik2 i cell C5
='flik1'.B10
Men ibland förekommer det att resultatet i denna cell (flik2.c5) blir
58705,00

Den spontana tanken var att addera en apostrof (') innan resultatet på
flik2.C5, så informationen ska tolkas som text.
med hjälp av =Sammanfoga("'";'flik1'.B10)
Dock blev mitt resultat "'58705" (med en apostrof i början - Den
försvinner inte)

Söker som sagt något som liknar "TEXTNUM()" fast tvärt om - om flik1.B10
innehåller ett tal (NUMTEXT())

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted