[sv-users] Visar inte negativa tal

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Leif Leif
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Visar inte negativa tal

Har problem med att få negativa (-) siffror i resultatkolumnen, visar bara positiva.

I kolumn D som anger utgifter skriver jag exv 100.
I kolumn E som anger inkomst skriver jag exv 90.
I kolumn F vill jag då ha resultatet, i detta ex ska det då stå -10.

Formeln i kolumn F är +f1-d2+e2, (resultatet från rad 1 - utgift rad 2 + inkomst rad 2), detta har alltid fungerat i Excel och även i OpenOffice. Vad är fel här?


Med vänlig hälsning
Leif--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [sv-users] Visar inte negativa tal

Samma sak igen, glömde ”svara till alla”.

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Johnny Rosenberg <[hidden email]>
Datum: 11 november 2017 13:29
Ämne: Re: [sv-users] Visar inte negativa tal
Till: [hidden email]


Den 11 november 2017 09:56 skrev Leif <[hidden email]>:

> Har problem med att få negativa (-) siffror i resultatkolumnen, visar bara
> positiva.
>
> I kolumn D som anger utgifter skriver jag exv 100.
> I kolumn E som anger inkomst skriver jag exv 90.
> I kolumn F vill jag då ha resultatet, i detta ex ska det då stå -10.
>
> Formeln i kolumn F är +f1-d2+e2,


Vad menar du med ”+f1-d2+e2”? Menar du att exempelvis formeln i F2 är
”=F1-D2+E2”?
I så fall, vad har du för värde i F1 i detta fall? Antar att D2=100 och
E2=90, enligt vad du antydde ovan.
Om F1>10 blir ju i detta fall F2>0, det vill säga positivt.

Jag hade inga problem att få negativa värden i LibreOffice Calc 5.3.7.2.0+
i Arch Linux. Om F1=0 eller tom fick jag -10 i F2.
Har du kontrollerat cellformatet? Man kan ju få negativa värden att
representeras på andra sätt än med ett minustecken. Är det där felet
ligger, kanske?


Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


> (resultatet från rad 1 - utgift rad 2 + inkomst rad 2), detta har alltid
> fungerat i Excel och även i OpenOffice. Vad är fel här?
>
>
> Med vänlig hälsning
> Leif
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> ce.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
> subscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Visar inte negativa tal

In reply to this post by Leif
Den 11 november 2017 14:06 skrev Leif <[hidden email]>:

> Nej, F1 = 0 och då borde det stå -10 i F2 men det står 10.
>
> Hur får du negativa värden att anges annat än - i en cell?
>

Precis som i Excel. Du kan ju ange nästan vad du vill i formatbeskrivningen
i dialogen ”Formatera celler".
Exempel:
[GREEN]0;[RED]0;[BLACK]0

Detta följer följande mönster:
Format för positiva värden;Format för negativa värden;Format för noll
I detta fall kommer positiva värden att visas med grön text, negativa med
röd och är värdet noll visas det i svart text.

Här är ett annat exempel:
+0;-0;±0

Exempel på resultat:
+10
-10
±0

Användbart vid temperaturer, men då kanske man vill ha med enheten på ett
hörn också:
+0,0" ℃";-0,0" ℃";±0,0" ℃"

Exempel på resultat:
+17,0 ℃
-13,7 ℃
±0,0 ℃

Så formatbeskrivningen har ju i högsta grad betydelse för vad cellerna
visar, men om detta är orsaken till dina problem har jag ingen aning om.
Hur ser din formatbeskrivning ut?Vänliga hälsningar

Johnny Rosenberg


> Har precis samma formel i Excel och där visas negativa tal med - tecken.
>
> Med vänlig hälsning
> Leif
>
>
> 11 november 2017 13:29:27 +01:00, skrev Johnny Rosenberg <
> [hidden email]>:
>
> Den 11 november 2017 09:56 skrev Leif <[hidden email]>:
>
> Har problem med att få negativa (-) siffror i resultatkolumnen, visar bara
> positiva.
>
> I kolumn D som anger utgifter skriver jag exv 100.
> I kolumn E som anger inkomst skriver jag exv 90.
> I kolumn F vill jag då ha resultatet, i detta ex ska det då stå -10.
>
> Formeln i kolumn F är +f1-d2+e2,
>
>
> Vad menar du med ”+f1-d2+e2”? Menar du att exempelvis formeln i F2 är
> ”=F1-D2+E2”?
> I så fall, vad har du för värde i F1 i detta fall? Antar att D2=100 och
> E2=90, enligt vad du antydde ovan.
> Om F1>10 blir ju i detta fall F2>0, det vill säga positivt.
>
> Jag hade inga problem att få negativa värden i LibreOffice Calc 5.3.7.2.0+
> i Arch Linux. Om F1=0 eller tom fick jag -10 i F2.
> Har du kontrollerat cellformatet? Man kan ju få negativa värden att
> representeras på andra sätt än med ett minustecken. Är det där felet
> ligger, kanske?
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Johnny Rosenberg
>
>
> (resultatet från rad 1 - utgift rad 2 + inkomst rad 2), detta har alltid
> fungerat i Excel och även i OpenOffice. Vad är fel här?
>
>
> Med vänlig hälsning
> Leif
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> ce.org
> Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-un
> subscribe/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted