[sv-users] Visning av dokument!

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Visning av dokument!

Hej!

Antag att det finns ett dokument skrivet i Writer som man öppnar.
Finns det möjlighet att se 2st hela sidor i bredd? (om man har en bred
skärm)

//Jan

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Bengt-Arne Andersson Bengt-Arne Andersson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Visning av dokument!

Blev nyfiken :)
Jo det tycks vara möjligt, i nerkanten t.v. om "zoomspaken" är några små sidsymboler.
den högra är uppslag och börjar med högersida men det kanske man kan ändra på ?

4 apr 2014 kl. 16.20 skrev Jan Öhman:

> Hej!
>
> Antag att det finns ett dokument skrivet i Writer som man öppnar.
> Finns det möjlighet att se 2st hela sidor i bredd? (om man har en bred skärm)
>
> //Jan
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Visning av dokument!

Hej

Bengt-Arne Andersson skrev 04/04/14 17:42:
> Blev nyfiken :)
> Jo det tycks vara möjligt, i nerkanten t.v. om "zoomspaken" är några små sidsymboler.
> den högra är uppslag och börjar med högersida men det kanske man kan ändra på ?
Om du väljer den mittersta va de tre ikonerna så kan du få flera sidor
bredvid varandra
där LibreOffice inte tar hänsyn till ifall det är en högersida eller
vänstersida. Dvs. det
som Bengt-Arne frågar om man kan ändra till.

/Niklas

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Bengt-Arne Andersson Bengt-Arne Andersson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Visning av dokument!

Näpp.
Mittersta och vänstra ikonerna ger samma resultat; scrollning vertikalt, inga sidor bredvid varandra.

OSX 10.6.3 - LO Version 4.0.6.2

Kan tycka att det borde funka lika oavsett ....

5 apr 2014 kl. 17.57 skrev Niklas Johansson:

> Hej
>
> Bengt-Arne Andersson skrev 04/04/14 17:42:
>> Blev nyfiken :)
>> Jo det tycks vara möjligt, i nerkanten t.v. om "zoomspaken" är några små sidsymboler.
>> den högra är uppslag och börjar med högersida men det kanske man kan ändra på ?
> Om du väljer den mittersta va de tre ikonerna så kan du få flera sidor bredvid varandra
> där LibreOffice inte tar hänsyn till ifall det är en högersida eller vänstersida. Dvs. det
> som Bengt-Arne frågar om man kan ändra till.
>
> /Niklas
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Visning av dokument!

Minska zoomgraden lite så att två sidor (eller fler) får plats bredvid
varandra. ;)

Tror i alla fall inte att det funnits någon bugg runt den funktionen.

/Niklas

lördagen den 5:e april 2014 skrev Bengt-Arne Andersson <
[hidden email]>:

> Näpp.
> Mittersta och vänstra ikonerna ger samma resultat; scrollning vertikalt,
> inga sidor bredvid varandra.
>
> OSX 10.6.3 - LO Version 4.0.6.2
>
> Kan tycka att det borde funka lika oavsett ....
>
> 5 apr 2014 kl. 17.57 skrev Niklas Johansson:
>
> > Hej
> >
> > Bengt-Arne Andersson skrev 04/04/14 17:42:
> >> Blev nyfiken :)
> >> Jo det tycks vara möjligt, i nerkanten t.v. om "zoomspaken" är några
> små sidsymboler.
> >> den högra är uppslag och börjar med högersida men det kanske man kan
> ändra på ?
> > Om du väljer den mittersta va de tre ikonerna så kan du få flera sidor
> bredvid varandra
> > där LibreOffice inte tar hänsyn till ifall det är en högersida eller
> vänstersida. Dvs. det
> > som Bengt-Arne frågar om man kan ändra till.
> >
> > /Niklas
> >
> > --
> > For unsubscribe instructions e-mail to:
> [hidden email] <javascript:;>
> > Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted