[sv-users] Writer

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jan Romander Jan Romander
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Writer

Hej,

Jag har senaste versionen av Windows 10 Home samt senaste svenska
versionen av Libre Office. På min ASUS desktop inträffar alltsom oftast
att jag inte kan klistra in text från t ex Firefox. "Klistra in" är
skuggat och jag reparerar eller av- och ominstallerar, vilket gör att
processen fungerar en eller ett par gånger, sedan är problemet åter ett
faktum.
På ASUS laptop är det inga problem...

Vad kan man göra åt detta?

Mvh/Jan Romander


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Bo Siltberg Bo Siltberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] Writer

När paste klickar för mig, rent allmänt, så brukar en workaround vara att
mellanlanda i en ren texteditor (ren ascii) som xemacs. Mottagande program
tycker av någon anledning att den text som ligger på clipboard inte är av
ett slag som passar, och då hjälper det att filtrera bort eventuella taggar
som gömmer sig genom att klistra in texten i xemacs och därefter kopiera
därifrån Ev kan notepad fungera också.

Den 25 september 2017 13:47 skrev Jan Romander <[hidden email]>:

> Hej,
>
> Jag har senaste versionen av Windows 10 Home samt senaste svenska
> versionen av Libre Office. På min ASUS desktop inträffar alltsom oftast att
> jag inte kan klistra in text från t ex Firefox. "Klistra in" är skuggat och
> jag reparerar eller av- och ominstallerar, vilket gör att processen
> fungerar en eller ett par gånger, sedan är problemet åter ett faktum.
> På ASUS laptop är det inga problem...
>
> Vad kan man göra åt detta?
>
> Mvh/Jan Romander
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> ce.org
> Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-uns
> ubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted