[sv-users] fel i Java-version?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Bo Bäckman Bo Bäckman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] fel i Java-version?

Hejan

Jag kör LibreOffice på 2 pc:n. Mest Base mot en MySQL-server.
Det kom en ny javaversion under januari månad, java version "1.8.0_161".
Den ena fungerar - men på den andra kommer inteORACLE 1.8.0_161upp när man
valt-. Verktyg / Alternativ/LibreOffice/Avancerat - i huvudmenyn.

Vad gör man?

Hälsningar

070-375 17 44


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted