[sv-users] instabil visning

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Gunilla Jonsson Gunilla Jonsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] instabil visning

Hej, jag har ganska nyligen installerat Libre Office 5.0.5.2. Jag har
stött på ett oväntat problem. Jag har en .odt-fil som är 70 KB, fyller
25 A4-sidor. När jag kollade igenom upptäckte jag att texten, inte i
hela, men i större delen av filen "tänds och släcks" oupphörligt. Den
"fladdrar" fram och tillbaks. Filen är naturligtvis omöjlig att arbeta i
under dessa omständigheter. Någon som har någon förklaring och något
förslag till åtgärd?

Gunilla Jonsson

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] instabil visning

Hej Gunilla!
Måste nog veta lite mer för att kunna göra en "analys" av ditt problem.
I vilket program / version är filen skapad i?

Det låter inte som det är "ren text" i dokumentet, utan att texten
innehåller en mängd formateringar?
Om jag förstår rätt "blinkar" hela texten - ungefär som "on/off" inte
att bokstäverna blir "större" / "mindre" - fladdrar.

// Jan Öhman


Den 2016-04-15 kl. 11:02, skrev Gunilla Jonsson:

> Hej, jag har ganska nyligen installerat Libre Office 5.0.5.2. Jag har
> stött på ett oväntat problem. Jag har en .odt-fil som är 70 KB, fyller
> 25 A4-sidor. När jag kollade igenom upptäckte jag att texten, inte i
> hela, men i större delen av filen "tänds och släcks" oupphörligt. Den
> "fladdrar" fram och tillbaks. Filen är naturligtvis omöjlig att arbeta
> i under dessa omständigheter. Någon som har någon förklaring och något
> förslag till åtgärd?
>
> Gunilla Jonsson
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Bo Siltberg Bo Siltberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] instabil visning

In reply to this post by Gunilla Jonsson
Jag har bara sett liknande när jag har två LO-fönster öppna, lite "fladder"
i texten. Kan dock inte säga något om orsaken.

Den 15 april 2016 11:02 skrev Gunilla Jonsson <[hidden email]>:

> Hej, jag har ganska nyligen installerat Libre Office 5.0.5.2. Jag har
> stött på ett oväntat problem. Jag har en .odt-fil som är 70 KB, fyller 25
> A4-sidor. När jag kollade igenom upptäckte jag att texten, inte i hela, men
> i större delen av filen "tänds och släcks" oupphörligt. Den "fladdrar" fram
> och tillbaks. Filen är naturligtvis omöjlig att arbeta i under dessa
> omständigheter. Någon som har någon förklaring och något förslag till
> åtgärd?
>
> Gunilla Jonsson
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> [hidden email]
> Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Gunilla Jonsson Gunilla Jonsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] instabil visning

In reply to this post by Jan Öhman
Till att börja med har jag använt Libre Office i åratal (olika versioner
förstås, brukar ladda ner den senaste vartefter de kommer). Jag har
aldrig stött på det här problemet förut. Filen är alltså skapad i den
Libre Office-version jag angav. Filen innehåller minimalt med
formatering, men å andra sidan väldigt mycket fotnötter. Jag har skrivit
långa texter med mycket fotnötter i tidigare versioner av Libre Office,
och det har aldrig varit något problem.

Det är riktigt uppfattat att hela texten går on/off, men bara på vissa
sidor, närmare bestämt s.8 -19, och så en enskild rad på s.23, som bär
sig likadant åt. Den raden är inte formaterad på något särskilt sätt
utan ser ut precis som de omgivande raderna.

Jag funderar på att byta tillbaks till föregående version av Libre
Office och se om det hjälper.

Gunilla Jonsson

Den 2016-04-15 kl. 11:33, skrev Jan Öhman:

> Hej Gunilla!
> Måste nog veta lite mer för att kunna göra en "analys" av ditt problem.
> I vilket program / version är filen skapad i?
>
> Det låter inte som det är "ren text" i dokumentet, utan att texten
> innehåller en mängd formateringar?
> Om jag förstår rätt "blinkar" hela texten - ungefär som "on/off" inte
> att bokstäverna blir "större" / "mindre" - fladdrar.
>
> // Jan Öhman
>
>
> Den 2016-04-15 kl. 11:02, skrev Gunilla Jonsson:
>> Hej, jag har ganska nyligen installerat Libre Office 5.0.5.2. Jag har
>> stött på ett oväntat problem. Jag har en .odt-fil som är 70 KB,
>> fyller 25 A4-sidor. När jag kollade igenom upptäckte jag att texten,
>> inte i hela, men i större delen av filen "tänds och släcks"
>> oupphörligt. Den "fladdrar" fram och tillbaks. Filen är naturligtvis
>> omöjlig att arbeta i under dessa omständigheter. Någon som har någon
>> förklaring och något förslag till åtgärd?
>>
>> Gunilla Jonsson
>>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: [sv-users] instabil visning

Hej Gunilla

Det låter ju onekligen som att någonting är fel någonstans, så det kan vara
bra att veta ifall det bara gäller det aktuella dokumentet eller om du får
liknande problem med andra dokument med. Om det bara gäller det aktuella
dokumentet skulle du kunna ta en kopia av dokumentet och plocka bort
eventuell känslig information och se ifall problemet kvarstår i dokumentet.
Om det gör det så kan du antingen skapa en buggrapport och fästa dokumentet
där eller skicka det till mig så kan jag skapa felrapporten om jag lyckas
återskapa problemet.

Om problemet finns i många dokument så kan problemet vara relaterat till att
den nya versionen av LibreOffice inte kommer överens med grafikkortet i din
dator. Man har relativt nyligt sett till att OpenGL används på betydligt
fler datorer än tidigare och i vissa fall får detta lite konstiga effekter.
Men det kan ju även vara något helt annat.

Mer exakt, vilken version av LibreOffice använder du?

/Niklas

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunilla Jonsson [mailto:[hidden email]]
Skickat: den 15 april 2016 14:56
Till: [hidden email]
Ämne: Re: [sv-users] instabil visning

Till att börja med har jag använt Libre Office i åratal (olika versioner
förstås, brukar ladda ner den senaste vartefter de kommer). Jag har aldrig
stött på det här problemet förut. Filen är alltså skapad i den Libre
Office-version jag angav. Filen innehåller minimalt med formatering, men å
andra sidan väldigt mycket fotnötter. Jag har skrivit långa texter med
mycket fotnötter i tidigare versioner av Libre Office, och det har aldrig
varit något problem.

Det är riktigt uppfattat att hela texten går on/off, men bara på vissa
sidor, närmare bestämt s.8 -19, och så en enskild rad på s.23, som bär sig
likadant åt. Den raden är inte formaterad på något särskilt sätt utan ser ut
precis som de omgivande raderna.

Jag funderar på att byta tillbaks till föregående version av Libre Office
och se om det hjälper.

Gunilla Jonsson

Den 2016-04-15 kl. 11:33, skrev Jan Öhman:

> Hej Gunilla!
> Måste nog veta lite mer för att kunna göra en "analys" av ditt problem.
> I vilket program / version är filen skapad i?
>
> Det låter inte som det är "ren text" i dokumentet, utan att texten
> innehåller en mängd formateringar?
> Om jag förstår rätt "blinkar" hela texten - ungefär som "on/off" inte
> att bokstäverna blir "större" / "mindre" - fladdrar.
>
> // Jan Öhman
>
>
> Den 2016-04-15 kl. 11:02, skrev Gunilla Jonsson:
>> Hej, jag har ganska nyligen installerat Libre Office 5.0.5.2. Jag har
>> stött på ett oväntat problem. Jag har en .odt-fil som är 70 KB,
>> fyller 25 A4-sidor. När jag kollade igenom upptäckte jag att texten,
>> inte i hela, men i större delen av filen "tänds och släcks"
>> oupphörligt. Den "fladdrar" fram och tillbaks. Filen är naturligtvis
>> omöjlig att arbeta i under dessa omständigheter. Någon som har någon
>> förklaring och något förslag till åtgärd?
>>
>> Gunilla Jonsson
>>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems?
http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Gunilla Jonsson Gunilla Jonsson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] instabil visning

Hej, som jag skrev från början använder jag Libre Office 5.0.5.2. Jag
har inte sett problemet i något annat dokument, men jag har inte hunnit
göra så många andra, stora dokument i den här versionen av LO ännu.
Däremot har jag fortsatt att jobba i många tidigare dokument och
problemet har inte dykt upp då.

Det finns inte någon känslig information i dokumentet, men det är en
artikel som skall tryckas, och jag är lite tveksam till att skicka ut
den innan den är tryckt.

Jag anar inte vilket grafikkort det är i min dator -- den är ett par år
gammal, en Vaio, och jag har nyligen uppdaterat till Windows 10, som i
vissa avseenden är bättre än 8, som jag tror jag hade tidigare.

Gunilla

Den 2016-04-15 kl. 15:46, skrev Niklas Johansson:

> Hej Gunilla
>
> Det låter ju onekligen som att någonting är fel någonstans, så det kan vara
> bra att veta ifall det bara gäller det aktuella dokumentet eller om du får
> liknande problem med andra dokument med. Om det bara gäller det aktuella
> dokumentet skulle du kunna ta en kopia av dokumentet och plocka bort
> eventuell känslig information och se ifall problemet kvarstår i dokumentet.
> Om det gör det så kan du antingen skapa en buggrapport och fästa dokumentet
> där eller skicka det till mig så kan jag skapa felrapporten om jag lyckas
> återskapa problemet.
>
> Om problemet finns i många dokument så kan problemet vara relaterat till att
> den nya versionen av LibreOffice inte kommer överens med grafikkortet i din
> dator. Man har relativt nyligt sett till att OpenGL används på betydligt
> fler datorer än tidigare och i vissa fall får detta lite konstiga effekter.
> Men det kan ju även vara något helt annat.
>
> Mer exakt, vilken version av LibreOffice använder du?
>
> /Niklas
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Gunilla Jonsson [mailto:[hidden email]]
> Skickat: den 15 april 2016 14:56
> Till: [hidden email]
> Ämne: Re: [sv-users] instabil visning
>
> Till att börja med har jag använt Libre Office i åratal (olika versioner
> förstås, brukar ladda ner den senaste vartefter de kommer). Jag har aldrig
> stött på det här problemet förut. Filen är alltså skapad i den Libre
> Office-version jag angav. Filen innehåller minimalt med formatering, men å
> andra sidan väldigt mycket fotnötter. Jag har skrivit långa texter med
> mycket fotnötter i tidigare versioner av Libre Office, och det har aldrig
> varit något problem.
>
> Det är riktigt uppfattat att hela texten går on/off, men bara på vissa
> sidor, närmare bestämt s.8 -19, och så en enskild rad på s.23, som bär sig
> likadant åt. Den raden är inte formaterad på något särskilt sätt utan ser ut
> precis som de omgivande raderna.
>
> Jag funderar på att byta tillbaks till föregående version av Libre Office
> och se om det hjälper.
>
> Gunilla Jonsson
>
> Den 2016-04-15 kl. 11:33, skrev Jan Öhman:
>> Hej Gunilla!
>> Måste nog veta lite mer för att kunna göra en "analys" av ditt problem.
>> I vilket program / version är filen skapad i?
>>
>> Det låter inte som det är "ren text" i dokumentet, utan att texten
>> innehåller en mängd formateringar?
>> Om jag förstår rätt "blinkar" hela texten - ungefär som "on/off" inte
>> att bokstäverna blir "större" / "mindre" - fladdrar.
>>
>> // Jan Öhman
>>
>>
>> Den 2016-04-15 kl. 11:02, skrev Gunilla Jonsson:
>>> Hej, jag har ganska nyligen installerat Libre Office 5.0.5.2. Jag har
>>> stött på ett oväntat problem. Jag har en .odt-fil som är 70 KB,
>>> fyller 25 A4-sidor. När jag kollade igenom upptäckte jag att texten,
>>> inte i hela, men i större delen av filen "tänds och släcks"
>>> oupphörligt. Den "fladdrar" fram och tillbaks. Filen är naturligtvis
>>> omöjlig att arbeta i under dessa omständigheter. Någon som har någon
>>> förklaring och något förslag till åtgärd?
>>>
>>> Gunilla Jonsson
>>>
>>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
> Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: [sv-users] instabil visning

Hej Gunilla

Om så är fallet att det är en artikel som ska tryckas så ska du självfallet
hålla den för dig själv tillsvidare. Hade jag varit du så skulle jag nog
valt att gå tillbaka en version alternativt testat med LibreOffice 5.1 har
du tur så är problemet redan funnet och åtgärdat där.

Det kan förstås vara värt att först dubbelkolla att de ställen där texten
blinkar så att inte teckeneffekten blinkande har blivit aktiverad. För att
göra detta markera den blinkande texten (eller något ord däri) och
högerklicka sedan. I högerklicksmenyn väljer du Tecken... I dialogen som
visas går du till fliken Typsnittseffekter och tittar efter kryssrutan
Blinkande. Den ska förstås inte vara ikryssad.
Jag har lite svårt att tänka mig att det är detta som är problemet men är
det, det som är problemet så är det hela enkelt åtgärdat.

Om du tänkt gå tillbaka till en äldre version och inte kvar
installationsfiler så kan du hitta alla tidigare versioner här:
http://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/

Vill du exempelvis ha tag på LibreOffice 4.4.7 till Windows hittar du den
här:
http://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/4.4.7.2/win/x8
6/

/Niklas

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunilla Jonsson [mailto:[hidden email]]
Skickat: den 15 april 2016 16:21
Till: Niklas Johansson <[hidden email]>; [hidden email]
Ämne: Re: [sv-users] instabil visning

Hej, som jag skrev från början använder jag Libre Office 5.0.5.2. Jag har
inte sett problemet i något annat dokument, men jag har inte hunnit göra så
många andra, stora dokument i den här versionen av LO ännu.
Däremot har jag fortsatt att jobba i många tidigare dokument och problemet
har inte dykt upp då.

Det finns inte någon känslig information i dokumentet, men det är en artikel
som skall tryckas, och jag är lite tveksam till att skicka ut den innan den
är tryckt.

Jag anar inte vilket grafikkort det är i min dator -- den är ett par år
gammal, en Vaio, och jag har nyligen uppdaterat till Windows 10, som i vissa
avseenden är bättre än 8, som jag tror jag hade tidigare.

Gunilla

Den 2016-04-15 kl. 15:46, skrev Niklas Johansson:
> Hej Gunilla
>
> Det låter ju onekligen som att någonting är fel någonstans, så det kan
> vara bra att veta ifall det bara gäller det aktuella dokumentet eller
> om du får liknande problem med andra dokument med. Om det bara gäller
> det aktuella dokumentet skulle du kunna ta en kopia av dokumentet och
> plocka bort eventuell känslig information och se ifall problemet kvarstår
i dokumentet.
> Om det gör det så kan du antingen skapa en buggrapport och fästa
> dokumentet där eller skicka det till mig så kan jag skapa felrapporten
> om jag lyckas återskapa problemet.
>
> Om problemet finns i många dokument så kan problemet vara relaterat
> till att den nya versionen av LibreOffice inte kommer överens med
> grafikkortet i din dator. Man har relativt nyligt sett till att OpenGL
> används på betydligt fler datorer än tidigare och i vissa fall får detta
lite konstiga effekter.

> Men det kan ju även vara något helt annat.
>
> Mer exakt, vilken version av LibreOffice använder du?
>
> /Niklas
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Gunilla Jonsson [mailto:[hidden email]]
> Skickat: den 15 april 2016 14:56
> Till: [hidden email]
> Ämne: Re: [sv-users] instabil visning
>
> Till att börja med har jag använt Libre Office i åratal (olika
> versioner förstås, brukar ladda ner den senaste vartefter de kommer).
> Jag har aldrig stött på det här problemet förut. Filen är alltså
> skapad i den Libre Office-version jag angav. Filen innehåller minimalt
> med formatering, men å andra sidan väldigt mycket fotnötter. Jag har
> skrivit långa texter med mycket fotnötter i tidigare versioner av
> Libre Office, och det har aldrig varit något problem.
>
> Det är riktigt uppfattat att hela texten går on/off, men bara på vissa
> sidor, närmare bestämt s.8 -19, och så en enskild rad på s.23, som bär
> sig likadant åt. Den raden är inte formaterad på något särskilt sätt
> utan ser ut precis som de omgivande raderna.
>
> Jag funderar på att byta tillbaks till föregående version av Libre
> Office och se om det hjälper.
>
> Gunilla Jonsson
>
> Den 2016-04-15 kl. 11:33, skrev Jan Öhman:
>> Hej Gunilla!
>> Måste nog veta lite mer för att kunna göra en "analys" av ditt problem.
>> I vilket program / version är filen skapad i?
>>
>> Det låter inte som det är "ren text" i dokumentet, utan att texten
>> innehåller en mängd formateringar?
>> Om jag förstår rätt "blinkar" hela texten - ungefär som "on/off" inte
>> att bokstäverna blir "större" / "mindre" - fladdrar.
>>
>> // Jan Öhman
>>
>>
>> Den 2016-04-15 kl. 11:02, skrev Gunilla Jonsson:
>>> Hej, jag har ganska nyligen installerat Libre Office 5.0.5.2. Jag
>>> har stött på ett oväntat problem. Jag har en .odt-fil som är 70 KB,
>>> fyller 25 A4-sidor. När jag kollade igenom upptäckte jag att texten,
>>> inte i hela, men i större delen av filen "tänds och släcks"
>>> oupphörligt. Den "fladdrar" fram och tillbaks. Filen är naturligtvis
>>> omöjlig att arbeta i under dessa omständigheter. Någon som har någon
>>> förklaring och något förslag till åtgärd?
>>>
>>> Gunilla Jonsson
>>>
>>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> [hidden email]
> Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more:
> http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted