[sv-users] Återskapa saknat dokument

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jan Öhman Jan Öhman
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Återskapa saknat dokument

Är det ingen annan som stött på samma problem?
Skickar min fundering igen.

Hej!
Varje gång jag startar LibreOffice Calc försöker den att återskapa ett
dokument (som ej längre finns.) Detta misslyckas programmet förstås med.

Men hur tar jag bort att den ens ska försöka återskapa dokumentet?

--
//Jan Öhman, Expo, 070 2728753


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted