[sv-users] trouble to get the program working

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Tommy Arvidson Tommy Arvidson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] trouble to get the program working

I get this sign saying Återställ fönster, I cant find out how to take it avay , it dosnt seem to work.
Tommy Arvidson
Södra vägen 19
41135 Göteborg
[hidden email]
0703963133
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Tommy Arvidson Tommy Arvidson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Problem med att få programmet att fungera.

Jag har tidigare avinstallerat programmet därför att det verkade vara väldigt segt. när jag nu återinstallerat( Då jag ändå tycker det verkar bra) så får jag upp en ruta med "Återställ fönster. Programmet tvingades avsluta osv.... När jag trycker på "Återställ inte fönster" händer inget. Ej heller när jag trycker på "Återställ fönster" Själva programmet är jättesegt och fungerar knappt.
Tommy Arvidson
Södra vägen 19
41135 Göteborg
[hidden email]
0703963133
--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] trouble to get the program working

In reply to this post by Tommy Arvidson
Hej Tommy

För att kunna hjälpa dig så behöver jag nog ställa lite frågor:
- Vilket operativsystem använder du Windows (XP, Vista, 7, 8, annat?),
Mac OS X (10.?) eller någon typ av Linux-system?
- Vilken version av LibreOffice?

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Tommy Arvidson skrev 2013-09-30 16:05:

> I get this sign saying Återställ fönster, I cant find out how to take it avay , it dosnt seem to work.
> Tommy Arvidson
> Södra vägen 19
> 41135 Göteborg
> [hidden email]
> 0703963133
>
>
>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Niklas Johansson Niklas Johansson
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] trouble to get the program working

Troligen har du råkat ut för problemet som beskrivs på följande sida:
http://ask.libreoffice.org/en/question/6752/libreoffice-startup-always-asking-reopen-windows/

För att lösa det:
- öppna Finder
- Håll ner alt och klicka på menyn Gå -> Bibliotek (visas endast när du
håller nere alt)
- Gå till mappen Saved Application State och ta bort
org.libreoffice.script.savedState

Hör av dig igen om detta inte löser ditt problem.

Uppdatera gärna till LibreOffice 4.0.5 som har fått en hel del buggar
fixade jämfört med 4.0.1.
http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/?type=win-x86&version=4.0.5&lang=sv

Med vänlig hälsning
Niklas Johansson

Tommy Arvidson skrev 2013-09-30 17:12:

> Tackar... Mac os 10.7.5
> och Libre Office 4.0.1
>
> häls
> Tommy Arvidson
> Södra vägen 19
> 41135 Göteborg
> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
> 0703963133
>
>
>
> 30 sep 2013 kl. 16:58 skrev Niklas Johansson:
>
>> Hej Tommy
>>
>> För att kunna hjälpa dig så behöver jag nog ställa lite frågor:
>> - Vilket operativsystem använder du Windows (XP, Vista, 7, 8,
>> annat?), Mac OS X (10.?) eller någon typ av Linux-system?
>> - Vilken version av LibreOffice?
>>
>> Med vänlig hälsning
>> Niklas Johansson
>>
>> Tommy Arvidson skrev 2013-09-30 16:05:
>>> I get this sign saying Återställ fönster, I cant find out how to
>>> take it avay , it dosnt seem to work.
>>> Tommy Arvidson
>>> Södra vägen 19
>>> 41135 Göteborg
>>> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>>> 0703963133
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> For unsubscribe instructions e-mail to:
>> [hidden email]
>> <mailto:[hidden email]>
>> Problems?
>> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
>> be deleted
>>
>


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Johnny Rosenberg Johnny Rosenberg
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [sv-users] trouble to get the program working

In reply to this post by Tommy Arvidson
2013/9/30 Tommy Arvidson <[hidden email]>

> I get this sign saying Återställ fönster, I cant find out how to take it
> avay , it dosnt seem to work.
>

Bara för att klargöra, så har du just skrivit till en svensk ”mail-lista”
om LibreOffice. Att den är svensk innebär att det går alldeles utmärkt att
skriva på svenska.
Det finns även en lista på engelska som dessutom är betydligt mer befolkad
än den svenska listan, så om du ändå ska skriva på engelska kanske den är
ett bättre val i många fall.

Tyvärr har jag inget svar på din fråga, så jag hoppas att det svar du redan
fått är det du letade efter.


Normalt brukar man också avråda från att skriva sin adress och
telefonnummer till en mail-lista, men var och en gör givetvis som den vill.
Allt du skriver till listan skickas ju till alla som är medlemmar på
listan, så det är ganska många som kan läsa det. Det verkar inte vara alla
som inser det, men så är det i alla fall. Det är det som är själva grejen
med en mail-lista. Alla skriver till alla och hjälper varandra, det är inte
så att man skriver till någon ”support”.


Med vänlig hälsning

Johnny Rosenberg


> Tommy Arvidson
> Södra vägen 19
> 41135 Göteborg
> [hidden email]
> 0703963133
>
>
>
>
> --
> For unsubscribe instructions e-mail to:
> [hidden email]
> Problems?
> http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted