tabela przestawna - problem dat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Michał Lachowski Michał Lachowski
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tabela przestawna - problem dat

Witam,
opiszę w miarę szczegółowo 2 problemy

Utworzyłem relacyjną bazę danych zawierającą tabele, widoki oraz
kwerendy. Dane do bazy wprowadzam przy pomocy formularzy które
umieściłem jako arkusze calc (3 formularze - 3 arkusze). Dane te to
tekst, daty i liczby.
Dane z bazy danych "wyciągam" przy pomocy tabel przestawnych. Takie
rozwiązanie działało dobrze przez dłuższy czas bez problemu. Od którejś
z wersji 4 libreoffice (niestety nie pamiętam której) zaczęły się
problemy. Z tego powodu nie instalowałem nowych wersji, bazowałem na
starych, sprawdzonych. Teraz zainstalowałem wersję 6 i problem nadal
istnieje.

  * problem 1

W tabeli przestawnej mam zestawienie faktur z opisem sprzedawcy, daty i
kwoty. Po wprowadzeniu nowych danych i odświeżeniu tabeli, daty zostają
zamienione na liczby. Gdy ręcznie zmienię format danych na datę sytuacja
wraca do normy_ale tylko do czasu odświeżenia tabeli przestawnej_. Nie
widzę dat tylko ciągi liczbowe, przy czym we wszystkich tabelach i
kwerendach w samej bazie daty wyświetlane są prawidłowo. Tylko tabela
przestawna zmienia format.

  * problem2

Zauważyłem że w niektórych sytuacjach następuje samoczynna zmiana daty
faktury o jeden dzień mniej. Np. wprowadzam datę faktury 12.02.2018,
taka data jest wprowadzana do bazy, a po kolejnym otworzeniu bazy data
jest zamieniana na 11.02.2018.

Proszę o pomoc, bo bez dostępu do terminów płatności faktur istnienie
bazy traci sens.

pozdrawiam
Lachowski Michał--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted