[tr-discuss] 2020 Yılı LibreOffice Türkiye Topluluk Bütçesi Hakkında

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Muhammet Kara Muhammet Kara
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[tr-discuss] 2020 Yılı LibreOffice Türkiye Topluluk Bütçesi Hakkında

Merhabalar,

LibreOffice Türkiye topluluğu adına 2020 yılında yapacağımız etkinlikler
için TDF'ten bütçe isteyebiliyoruz. 2020 yılı içinde yapmak/düzenlemek
istediğiniz bir şeyler varsa, bu ayın 15'ine kadar bildirebilirsiniz.
Sonrasında istekleri topluca ileteceğiz.

Sağlıcakla,
Muhammet--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/tr/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy