[tr-users] Çeviri: "Her zaman farklı kaydet - Always save as"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Zeki Bildirici-2 Zeki Bildirici-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[tr-users] Çeviri: "Her zaman farklı kaydet - Always save as"

Arkadaşlar merhaba,

Ne var ne çok?

Bende bu sıra pek zaman yok doğrusu :) Konuya gelirsek kısa ve öz şekilde...

LibreOffice arayüzünde eskiden kalma bir çeviri var "Always save as" yeri
Araçlar - Seçenekler - Yükle Kaydet yolu altında ve LibreOffice'in
belge türlerine göre varsayılan dosya kayıt biçimini tanımladığımız
seçim listesinin karşılığı.

Bu ifade "Save as - Farklı kaydet"ten kelli "Her zaman farklı kaydet"
şekilde çevrilmiş ama doğrusu "Her zaman şu biçimde kaydet:" olmalı
diye düşünüyorum.

Sizin düşünceniz, önerileriniz nelerdir?

Selamlar, saygılar
Zeki

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/tr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted