[tr-users] Impress sunumunda slayt geçişi sorunu

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Serkan KURT Serkan KURT
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[tr-users] Impress sunumunda slayt geçişi sorunu

Merhaba.
LibreOffice 5.2.7 sürümünde hazırladığım sunum dosyasındaki slayt geçişi düzgün çalışırken Debian Stretch backport deposundaki 6.0.2 sürümünde bir kaç slayttan sonra sunum çöküyor. 6.0.3 sürümünde ise geçişler çalışıyor ama önceki slayttaki resim çok kısa bir süre ekrana gelip diğer slayt görünüyor. Windows sistemde de denedim aynı sorun var. 6.0.2 sürümünde yeni slayt oluşturduğumda da impress çöküyor. 6.0.3'te de yeni slaytta titreme gerçekleşiyor.

Sorunu nasıl çözebilirim?
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/tr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted