[tr-users] Merhaba arkadaşlar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
hwpplayer1 hwpplayer1
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[tr-users] Merhaba arkadaşlar

Merhaba :) kendi deneyimim aynı bilgiyi beynimin farklı taraflarını tetikleyerek yani görsel veya duyma gibi konuyu daha iyi kavrama yolunda ilerlediğim yönündedir. mail listesi , irc , görüntülü konferans hepsi iyi gün gelir insanlar kıymetini anlar. fm radyoyu yoketmek pek birşey katmayacak , maksat yol kesmek değil yol almak olmalı ... teşekkürler :)

Mert Gör
--
https://tutanota.com
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/tr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted