[tr-users] ODF desteği hakkında

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Gülşah Köse Gülşah Köse
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[tr-users] ODF desteği hakkında

Selamlar

Sizden küçük bir ricam olacak. Bulunduğunuz kurumlarda kullandığınız, ODF
(Open Document Format) desteği olmayan yazılımların isimlerini yazabilir
misiniz?

İyi çalışmalar.

--
*Gülşah Köse*
*about.me <http://about.me/gulsahkose>*

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/tr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted