traducere

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Nagy Ákos Nagy Ákos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

traducere

  Am terminat traducerea elementelor principale din LibreOffice, mai
puțin câteva expresii matematice, care sunt prea complicate.
Dacă cineva este matematician pe listă, ar putea să ajute la traducere:

https://translations.documentfoundation.org/ro/libo_ui/translate/sc/#filter=incomplete

Cu acesta traducerea în principiu va fi pregătit pentru apariția lui
LibreOffice 5.0.

--
Ákos--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/ro/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted