tulostusvirhe LO 6.0.7.3 Ubuntu 18.4

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Matti Vasara Matti Vasara
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tulostusvirhe LO 6.0.7.3 Ubuntu 18.4

Tulostuksessa sivun suunta (pysty/vaaka) ei LO:sta välity tulostukseen.
PDF-muunnos tulostaa oikein samoinkuin kuvien tulostaminen.  Aikaisempi
LO:n versio tulosti OK.

Windows 7 pro ja LO 6. jotain tulostuksessa ei ole ongelmia.

Minulla Dellin läppäri ja EPSONin printteri, mutta kun pdf:t tulostuvat
oikein, ei vika ole niissä.


--
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail [hidden email]
Ohjeita viestien laadintaan: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: https://listarchives.libreoffice.org/fi/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy