writer się zawiesza

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Hubert Hubert
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

writer się zawiesza

Writer się zawiesza przy edytowaniu pliku docx stworzonego przez MS
Worda. Plik się otwiera, ale już samo przewijanie dokumentu po chwili
powoduje długie przerwy, podczas których menedżer zadań pokazuje
b.wysokie zajęcie procesora przez LibreOffice. To samo jest z prostą
edycją - kopiowanie i wklejanie krótkiego, kilkuliterowego fragmentu
tekstu. Nawet zapisanie pliku w formacie odt nie pomaga - cały czas
Writer się zawiesza przy pracy na tym pliku. Plik składa się z około 40
stron, większość treści jest w tabelach.
Co dziwne, LibreOffice pod Linuxem z tym samym plikiem sobie doskonale
radzi (bez względu na to, czy otwieram docx, czy odt), chodzi przy
przewijaniu bardzo płynnie, nie zawiesza się. Tak samo jak otwieram pod
Windowsem, ale przy pomocy AppacheOffice 4.1.3 - plik bez problemu
edytowalny, płynne przewijanie, możliwe kopiowanie, wklejanie itp. bez
problemów.
Używam najnowszej wersji 5.4.2.2, próbowałem 64bit (mam Win10), ale
potem też 32bit i też było niedobrze.

Hubert

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted