zmiana ustawień bezpieczeństwa makr

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Andrzej Kocybowski Andrzej Kocybowski
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

zmiana ustawień bezpieczeństwa makr

Witam

Używam aktualnie wersji LibreOffice 5.0.3.2 win 64 pro pl.
Przy próbie zmiany ustawień bezpieczeństwa makr po wybraniu przycisku
Ochrona makr program się wywala tj. otrzymujemy komunika, że program
przestał działać i mamy tylko możliwość zamknięcia programu.
Ten problem uniemożliwia wykorzystywania makr.

--
pozdrawiam
andrzej kocybowski
skype:akocyb

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted